Primo non nocere aneb Především neškodit - ve školství stejně jako v lékařství

Ondřej Hausenblas

Co všechno by se mělo změnit u nás ve škole, aby byla tato zásada dodržena?

Zásada, že lidem, kteří nám byli svěřeni, nesmíme především škodit, by měla být ve výchově právě tak fundamentální jako v lékařství. "Nepoškozuj" (a tedy "dávej mladým lidem to, co naléhavě potřebují, aby se vůči nám stali nezávislými a aby byli s to volit sami") - to by byl nejvýše hodnotný cíl, jehož dosažení je dosti vzdálené, třebaže zní tak skromně. Místo toho jsou v módě "vyšší" cíle, typicky romantické a ve skutečnosti nesmyslné, jako třeba "plné rozvinutí osobnosti". (K. Popper, Život je řešení problémů, Mladá fronta, Praha 1998, s.168)

Co všechno se dá rozumět pod slovem "škodit", když jde o výchovu a vzdělanost? To bychom si asi měli sepsat. Co z toho děláme ve škole, například proto, že musíme, že je takový předpis, takový zvyk, že nás to nenapadlo? Pokud vás napadá, co by se mohlo změnit, zkuste si to nejdřív zapsat (můžete to nabídnout vedle na Nástěnce také ostatním). Pak zkusme odlišit to, co by měli změnit a zařídit ti "nahoře", od toho, co můžeme udělat my sami ve své třídě. A s tím můžeme zítra začít. Zase si to zapište, a můžete na nástěnku vysvětlit, jak to provedete - třeba to někdo řeší podobně, anebo jinak. Zábrany, které vám v takovém úsilí klade dnešní školský systém, jsou ovšem taky závažné, ale neměli bychom se přestat snažit jen proto, že některé předpisy a zvyklosti doposud - stejně jako za komunismu - mají za cíl "zvyšovat buzerabilitu národa". Prolomit je se dá dvěma cestami: jednak změnit svou praxi k lepšímu, jednak žádat své poslance, aby změnili předpisy. Obojí je velmi těžké, ale co jiného nám zbývá?

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Přečtěte si

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2342 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz