Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Aktuality

Rušíme semináře RWCT (12/03/2020)

V souvislosti s nouzovým stavem, který vyhlásila vláda ČR, rušíme všechny semináře RWCT a MBTI, které měly proběhnout do 27. března 2020. O dalším postupu Vás budeme informovat e-mailem.

Kurz T.E.T. - škola bez poražených otevřen (04/09/2018)

Poprvé Vám nabízíme kurz komunikace s dětmi i dospělými, tzv. Školu bez poražených. Pod vedením lektorky tohoto programu, Kateřiny Vrtiškové, se naučíte praktické metody pro řešení problémů a komunikaci v různých situacích.

Podzimní i jarní kurzy otevřeny (04/09/2018)

V sekci Nabídka vzdělávání najdete soupis všech otevřených kurzů RWCT na podzim 2018 i jaro 2019. Vedle základních a pokračovacích kurzů RWCT se můžete přihlásit i do kurzů MBTI, speciálních kurzů věnovaných pisatelství, tvůrčímu psaní a dílnám čtení, literárním žánrům, příp. rozvoji učitelských dovedností. Některé kurzy jsou již naplněny, proto neváhejte.

Nové Kritické lístky (04/09/2018)

V sekci Inspirace pro učitele si můžete otevřít a přečíst, příp. stáhnout a vytisknout nové číslo Kritických lístků. V KL 12 najdete vedle recenzí na zajímavé knihy pro děti i lekce o žížalách, Sněžce, rukopisech Královédvorském a Zelenohorském a indiánech. Přejeme inspirativní čtení!

Kurz Kritické myšlení a globální témata v Brně! (26/08/2014)

Kurz propojuje základní program Čtením a psaním ke kritickému myšlení a model kritického myšlení Stephena Brookfielda s komplexními tématy globálního vzdělávání (např. rozvoj, obchod, vzdělání, předsudky, občanská zodpovědnost apod.). Kurz nabízí pedagogům, lektorům a studentům doktorandského studia různých oborů inspiraci jak strukturovat a plánovat výuku a jak podporovat samostatnost a nezávislé myšlení žáků a studentů. Účastníci prožijí modelové lekce v pozici studentů, na základě reflexe svých procesů učení a díky výměně zkušeností nahlédnou vlastní pedagogickou praxi. Prakticky si osvojí třífázový model E-U-R a metody aktivního učení pro práci s různými zdroji informací. Kurz je akreditován MŠMT. Více informací, kontakt a přihlášky: vzdelavani@nazemi.cz, tel. 777 110 434

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) v rodinném centru Andílek v Praze (30/05/2014)

Ve výuce lze propojovat znalosti, sociální dovednosti i hodnoty, když zvládneme četné výukové strategie a metody práce kritického myšlení. Na základě kurzu budeme schopni postavit do centra výuky žáka, nikoli učitele nebo „systém“. Hlavním cílem je nabídnout účastníkům kurzu praktické nástroje a metody aktivního učení využitelné na všech stupních škol. Více informací a přihlášky na: http://www.rcandilek.cz/ctenim-psanim-ke-kritickemu-mysleni/

KLUB KM znovu otevřen! (18/04/2014)

5. května 2014 se bude konat Klub přátel Kritického myšlení. Je to příležitost setkat se s příjemnými lidmi a vynikajícími učiteli, sdílet svoje zkušenosti a dozvědět se nové informace. Tématem klubu bude EVOKACE. Přihlášku najdete v pravém sloupci.

Základní myšlenky, cíle a principy
Vzdělávací program Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) nabízí učitelům ucelený didaktický systém, který je možné využít téměř ve všech předmětech a na všech stupních škol. Konkrétní praktické metody, techniky a strategie jsou sestavené v otevřený, ale provázaný celek, v efektivní systém učení použitelný ve škole.
Hlavním cílem programu je, aby se žáci stali samostatnými mysliteli a čtenáři, kteří se dokážou na věci dívat z různých úhlů pohledu, jsou zvídaví, cítí lásku k vědění a zodpovědnost za svět, ve kterém žijí.
Infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)

jméno:
e-mail:
kontrola: zde napište: 531
 

Je již přihlášeno 2345 lidí.
Partneři a odkazy