Ostatní texty

Které strategie pro čtení s porozuměním používáte?

Bylo by velmi užitečné si pořídit náš český soupis - které vůbec známe, a jak často je zapojujeme. Pro inspiraci: jeden soupis z Journal for Adolescent and Adult literacy.

Co mají podle "osnov" (Národního kurikula) v Anglii učitelé dělat...

...pro to, aby u žáků dosáhli a udrželi motivovanost a soustředění na práci?
Anglické Národní kurikulum obsahuje kromě dalších věcí také dost konkrétní doporučení, jak se má vyučovat, a tudíž také jak se naopak vyučovat nemá, pokud děti nemají ztratit zájem a jestli je chceme naučit, aby se na práci soustředily a vydržely u ní.

Jak hodnotit práci, pokrok a produkty dětí v literární výchově na 1. stupni?

Základní objasnění a kritéria pro sledování práce žáků při četbě a v práci s textem. Pro student(k)y učitelství (zejména na 1. stupni).

Devět hledisek pro hodnocení čtenářského rozvoje žáků - ve třech úrovních zvládání.

Každé z hledisek má své číslo a zároveň je práce žáka popsána na třech úrovních - od čtenářství nadějného (.1) přes čtenářství zaujaté a zvídavé (.2) k čtenářství hloubavému a tvořivému (.3)

Primo non nocere aneb Především neškodit - ve školství stejně jako v lékařství

Co všechno by se mělo změnit u nás ve škole, aby byla tato zásada dodržena?

Některé výsledky z výzkumu "Jak čtou české děti"

Agentura Gabal - Analysis and Consulting přinese výsledky brzy a lépe než já zde. Data uvádím podle svých rukopisných poznámek z prezentace na semináři o rozvoji dětského čtenářství v Liberci 4. 3. 2003 - jak jsem koupil, tak podávám... Další texty o výzkumu: zpráva z výzkumu, Česká škola nemá valný vliv na čtenářství dětí

Nápady ze setkání učitelů češtiny s Obcí spisovatelů 30. 11. 2002

Na konci setkání češtinářů se spisovateli jsme si položili 3 otázky jako zpětnou vazbu. Dnes nabízím odpovědi na první z nich - "Napište dvě takové otázky pro spisovatele, kterými se dá dobře otevřít diskuse o literární problematice".

Pošta (vzájemné otázky a odpovědi) z jednoho kursu KM

Nabízím některé zajímavé otázky, které si metodou Pošta pokládaly učitelky a učitelé jednoho kursu. Přidávám své pokusy o odpověď a doporučuji, abyste své další návrhy, nebo otázky, psali zde na Nástěnku! Kde jinde si můžete takto pokonzultovat?

Jaké otázky si kladou studenti učitelství při návštěvách v základní škole?

V rámci klinického semestru hospitují studenti desítky hodin v některé základní škole a učí se pozorovat práci dětí a učitelů. Cílem jejich snažení je dozvědět se co nejvíc sami o sobě: čemu rozumějí, co by uměli, co nechápou,co by se měli naučit, jaké mají postoje k dětem, k učitelům, k své profesi učitele.
Proto si vedou pozorovatelský záznamník. Na konci každého dne si mají zapsat otázky, které by rádi položili v semináři svým kolegům. Tyto otázky zde vyvěšuji, aby si je moji studenti pročetli v celku a mohli si na ně odpovídat. Uvítáme, když se k nim vyjádříte i Vy učitelé z praxe! Bližší postup najdete na začátku soupisu.

Jak umějí čeští deváťáci rozumět čtenému?

Jak jste si asi všimli, byly zveřejněny výsledky velice rozsáhlého a velice odborně důkladného mezinárodního výzkumu PISA. V 32 zemích zjišťoval, jak děti v 15 letech umějí porozumět tomu, co čtou: nejen krátké povídce, ale i instrukcím, rozpisu služeb, reklamě, novinovému článku atd. Tedy všemu, co normální člověk v civilizované zemi potřebuje. Česko skončilo 19. z dvaatřiceti, tedy kus pod průměrem. Co to znamená pro nás učitele?

Pomocníček pro pozorování třídy

Na tomto webu najdete Standardy vynikajícího učitele RWCT i rubriky k posuzování konkrétní výuky. Možná se vám pro vaši vlastní práci bude hodit pomůcka, kterou jsem připravil pro své studenty učitelství, kteří chodí na náslechy hodin v základních školách. Nevěděli, na co se v hodině vlastně dívat, aby uměli říct "Tahle paní učitelka se umí zajímavě ptát dětí", nebo "V téhle hodině se děti na svém učení opravdu podílejí vlastním úsilím" atp. Pomocníček nabízí, kam může pozorovatel upřít své oko a ucho, aby našel příznaky dobré kvality ve výuce. (Ondřej Hausenblas)

Mezinárodní srovnávací výzkum (česky/ZIP 105kB nebo anglicky/ZIP 157kB)

Program RWCT prošel na jaře mezinárodním srovnávacím výzkumem, který měl zjistit, zda žáci ze tříd RWCT skutečně myslí kritičtěji a jsou schopnější činit zdůvodněná rozhodnutí než jejich netrénovaní spolužáci. Nyní již máme oficiální výsledky. O sběru dat a metodě výzkumu píše Hana Košťálová v právě vydaném pátém čísle Kritických listů. Stručný přehled (orig. anglicky nebo český překlad) o výzkumu a jeho výsledcích máte možnost si přečíst zde.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Přečtěte si

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2342 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz