Seriály, texty na pokračování

RVP I. - Učitelé v Kritickém myšlení se připravují pro práci s RVP

Nyní už je čas, abychom se zaměřili na psaní kurikula. I ty nejlepší z existujících osnov, vzdělávací program Národní škola, dělají učitelům potíže v tom, že musejí výuku připravovat mnohem samostatněji, mnohem promyšleněji, bez toho, že by jim seznam osnovného učiva diktoval, o čem kdy ve třídě promlouvat. Proto je škol tohoto programu celkem nemnoho. Jestli však chceme, aby ve většině českých škol učitelé nepromlouvali, aby se učivo neprobíralo, ale aby učitelé opravdu vyučovali a děti se už ve třídě opravdu učily, pak se musíme naučit psát svůj program pro svou třídu a pro svou školu.

Jestli chceme, aby se dětem dařilo ve škole vyrůstat v přemýšlivé, citlivé, pracovité a zodpovědné dospělé, kteří navíc umějí mít radost ze života, budeme asi chtít, aby se školní den, týden, měsíc, celé roky odehrávaly jako něco, pro co stojí za to žít, co děti mohou dělat se stejnou chutí a zápalem, jako v předškolním věku zkoumaly a testovaly okolní svět a jako budovaly své dovednosti a znalosti nebo své vztahy k ostatním.

RVP II. - Nepletou se někomu termíny standard - osnovy - tematický plán - učební plán - kurikulum - vzdělávací program?

Zdá se, že tyto termíny i pojmy se u nás pletou hodně často a hodně lidem. Není to vina čtenářů, ale autorů: nad tím, co vlastně se myslí standardem, nebo vzdělávacím programem, se obvykle ani tvůrci textu, který to slovo používá, dlouho nezamýšleli.

RVP III. - RVP pro ZŠ částečně odtajněn!

Jak slíbil na 22. setkání PAu v Litvínově náměstek J. Mullner, na webu VÚP už visí druhé znění RVP-ZŠ, tedy ono utajované, které však beztak mnozí znají. Zároveň má asi do měsíce být zpracována třetí verze - poučená pilotáží a jejími výsledky. Krom toho na webu najdete také staré verze RVP pro gymnázia.

Co se student učitelství potřebuje dozvědět a naučit I.

Tuto otázku jsem zadal jako téma k psaní věcného textu na konci semestru, v němž studenti měli navštěvovat dvě základní školy, učit se pozorovat život a práci dětí a učitelů a hlavně pozorovat sebe samotné jako budoucí učitele. Smyslem zadání bylo nechat studenty učitelství přijít na to, co pro sebe chtějí ve svém studiu na fakultě brát vážně, po čem se pídit, a co k tomu mají žádat sami od sebe... Několik z vydařených prací zde se svolením studentů zveřejníme. Všichni ovšem víme, že šlo o psaní pro sebe, tedy bez předstírání, takže se nebudeme divit, když si přečteme leccos, co bychom třeba od práce v semináři nečekali. Ale bez upřímnosti k sobě samé(mu) na sobě zlepšíme málo.

Co se student učitelství potřebuje dozvědět a naučit II.

Přidávám další příspěvek - zdá se mi, že postřehy studentů učitelství jsou cenné nejen pro ně samé, ale i pro nás učitele: Co by si o své budoucí profesi a o cestě k ní mohli uvědomit studenti, kteří přicházejí pozorovat právě mě? Tento příspěvek zahrnuje nejen pohledy na učitele ze ZŠ, ale i studentovy pohledy na jeho učitele na VŠ...

Co se student učitelství potřebuje dozvědět a naučit III.

Pokud vás dosud nezaujalo, jak se na svou budoucí práci dívají studenti pedagogické fakulty, tentokrát si můžete přečíst vyjádření jednoho, který cítí velmi silné důvody nejít učit - ale nachází je v sobě samotném. Nebylo by zajímavé porovnat jeho důvody se svými pochybami nebo jistotami a třebas mu napsat svůj názor (použijte "Nástěnku")?? Ačkoliv autor článku je na webu anonymní, doporučím mu na Nástěnku se podívat. Třeba mu něčím pomůžete... Bylo by moc pěkné, kdyby mu pomáhala celá fakulta, ale to je ten kámen úrazu.

Co se student učitelství potřebuje dozvědět a naučit IV.

Další díl seriálu

Zkušenosti začínající učitelky I: novinky po zrnkách

Od loňské absolventky PedF UK (která však jako mnozí měla učitelské zkušenosti už dříve) dostáváme náramně poučné refelxe toho, jak zápolí s prvními měsíci svých pokusů vyučovat s využitím postupů RWCT i jiných moderních prvků. Bude potěšena, když jí čtenáři napíšou e-mailem své reakce a rady...

Co užitečného viděl student učitelství ve škole I.

Přidávám ještě text studenta věd přírodních o tom, jak může ve své budoucí praxi využít toho, co viděl v dnešní škole. Text je krátký a věcný, s pěknou situací z pedagogické rady.

Co užitečného viděl student učitelství II. - Proč je náraz na učitelskou praxi tak tvrdý?

Adepti učitelství mají z povinných praxí velmi naléhavé a čiré zážitky. Podívat se na situaci ve škole očima nováčka je občerstvující, ačkoliv nováčka samého realita drtí...

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Přečtěte si

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2342 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz