Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Lektoři RWCT

Mgr. Vítězslava Tejkalová

Vystudovala jsem gymnázium a střední pedagogickou školu. Několik let jsem pracovala jako učitelka mateřské školy a rok jako ředitelka. Po návratu do školství z mateřské dovolené jsem dva roky pracovala jako vychovatelka v družině ve waldorfské škole. Začala jsem studovat tříletý waldorfský seminář a zároveň učit svoji první 1. třídu. Na Zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích jsem absolvovala studium speciální pedagogiky. V roce 2014 jsem dokončila dálkové studium na Pedagogické fakultě UK obor učitelství 1. stupně. Na přednáškách Ondřeje Hausenblase a Štěpánky Klumparové jsem se setkala s metodami KM. V té době jsem měla za sebou čtrnáctiletou praxi ve waldorfské škole a metody KM mně připadaly dobře využitelné i v alternativní pedagogice. Hned po státních zkouškách jsem se přihlásila do kurzu KM. Vzdělávání jsem zahájila seminářem Čteme s porozuměním každý den a navázala jsem třemi kurzy RWCT pod vedením Kateřiny Šafránkové, Květy Krüger a Naděždy Černé. Zúčastnila jsem se semináře Nebojme se poezie pod vedením Barbory Chvátalové a Venduly Noháčové a v poslední řadě semináře Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet, který vedla v Písku Květa Krüger.
Přítomnost pedagogické konzultantky Květy Krüger v Písku byla pro mne zásadní. Měla jsem příležitost absolvovat její kurzy a získat její vzácný čas ke konzultacím. V roce 2016 jsem ji požádala o certifikaci Učitel RWCT.


V současné době učím sedmnáctým rokem na waldorfské škole v Písku. Vedu zde školní knihovnu a čtenářský klub. Několik let jsem formou kroužku Čteme s nečtenáři pomáhala dětem s čtenářskou gramotností. Metody KM využívám šest let na prvním i druhém stupni. Po absolvování lektorského kurzu je mým cílem nabízet metody KM waldorfským učitelům.