Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Lektoři RWCT

Mgr. Lenka Veisová

Sama nemohu uvěřit tomu, že jsem začínala svoji pedagogickou praxi koncem 20. století. Přestože učím tak dlouho, působila jsem pouze na dvou školách. Na ZŠ Kunratice učím již patnáctým rokem. Během této doby jsem se setkala se spoustou zajímavých a pro pedagogiku zapálených lidí. Jedněmi z nich byly i Květa Krüger a Kateřina Šafránková. Z jejich seminářů jsem odcházela nadšená i okouzlená a bylo mi jasné, že metody, které jsem si na seminářích vyzkoušela, se stanou součástí mé výuky.


Metodám z programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení se věnuji 10 let. Dnes si už nedovedu představit, že bych učila jinak. V roce 2014 jsem získala certifikaci učitele RWCT. Získání certifikátu bylo pro mě dalším povzbuzením pro moji práci a potvrzením toho, že cesta, kterou jsem si zvolila, je pro mě ta pravá.


Na škole jsem jedním z interních mentorů a své zkušenosti z výuky pomocí metod RWCT se snažím předávat začínajícím učitelům. Několikrát jsem lektorovala semináře pro učitele a společně s Květou Krüger i seminář pro rodiče. Často publikuji, protože z vlastní zkušenosti vím, že popisy lekcí a sdílení poznatků mezi učiteli mi zpočátku velmi pomáhalo. Snažím se to vracet zpátky. I když se věnuji metodám aktivního učení docela dlouho, stále se mám co učit a získávat nové a nové podněty od jiných pedagogů. Těším se na další příležitosti, které přijdou.