Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Lektoři RWCT

Mgr. Hana Růžičková

Svou učitelskou cestu jsem začala studiem Střední pedagogické školy v Kroměříži v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. Během studia jsem v sobě objevila lásku k historii, umění a ke knihám a proto jsem dále vystudovala PF univerzity Hradec Králové, učitelství dějepisu a výtvarné výchovy. Od roku 2011 působím jako učitelka na základní škole. V současné době si užívám roli čerstvé maminky.


Díky absolvování prvního kurzu RWCT v roce 2012 jsem našla směr, kterým chci své žáky aktivně provázet. Učení mě začalo bavit a objevila jsem v něm smysl. A když učení baví mě, baví i děti.


Od té doby se zajímám o pedagogický konstruktivismus a využívám ho v každodenním učitelském životě. Zabývám se čtenářstvím v naukových předmětech. Pilotovala jsem zavádění čtenářského kontinua do školní praxe. Jezdím na letní školy a vzdělávám se v dalších oblastech (např. typologie MBTI). Mám štěstí, že mě na této cestě doprovází, ovlivňují a inspirují lidé, jako Květa Krüger, Kateřina Šafránková, Hana Košťálová a další skvělí učitelé.


V roce 2013 jsem se stala certifikovanou učitelkou RWCT. Absolvovala jsem lektorský a mentorský kurz. Na podzim 2014 jsem vedla s kolegyní Markétou Novákovou svůj první kurz RWCT.


Kontakt: ruzickaha@gmail.com