Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Lektoři RWCT

Mgr. Petra Šimonová

Profesně se věnuji environmentální výchově, zejména vzdělávání pedagogů v programu Ekoškola. Jsem certifikovanou lektorkou programu RWCT.


Vystudovala jsem obor ochrana životního prostředí na PřF UK Praha a nyní studuji doktorské studium humanitní environmentalistiky na FSS MU Brno. V environmentální výchově pracuji 13 let, od roku 2005 jsem zaměstnaná ve Sdružení TEREZA, v poslední době jako vedoucí programu Ekoškola. Podílela jsem se na tvorbě výukových materiálů a učebnic pro nakladatelství Portál a Fraus.


Kurzy zaměřené na rozvoj kritického myšlení lektoruji od roku 2008, nejčastěji s kolegyní Naďou Kostkovou nebo Petrou Šebešovou. Vedla jsem jak základní kurzy Čtením a psaním ke kritickému myšlení (např. pro sborovnu ZŠ Jílové u Prahy), tak specializované kurzy ( Život je boj o suroviny nebo Čtením a psaním ke kritickému myšlení v environmentální výchově).


Zajímá mě propojení kritického myšlení s environmentální výchovou, konkrétně např. problematika kladení otázek. Baví mě být v osobním kontaktu s učiteli i žáky.


Kontakt: petra.simonova@terezanet.cz