Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Lektoři RWCT

Mgr. Naďa Kostková

Lektorka kritického myšlení a programů zaměřených na konstruktivistické pojetí vzdělávání v různých odvětvích – certifikovaná lektorka RWCT. Terapeutka a konzultantka – absolventka terapeutického výcviku v systemické terapii.


Od roku 2008 lektoruji kurzy RWCT pro různé skupiny účastníků – učitele ZŠ a ŠS, pracovníky rozmanitých NNO. Jsem spoluautorkou kurzů propojujících program RWCT s oblastí environmentální výchovy (Život je boj o suroviny nebo Čtením a psaním ke kritickému myšlení v environmentální výchově).


V současné době mne nejvíc těší individuální práce s lidmi a možnosti přenášet efektivní postupy programu RWCT a konstruktivistického vzdělávání tam, kde se vzdělává, a začíná se také přemýšlet nad tím, jak vzdělávat.


Jsem externím spolupracovníkem Psychoterapeutického centra Gaudia.


Ráda přemýšlím, zamýšlím se a vymýšlím nové věci. A ještě raději se ptám.


Kontakt: nada.kostkova@gmail.com