Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Lektoři RWCT

Mgr. Naděžda Černá

Po 40 letech praxe mohu konstatovat, že jsem „univerzální učitelka“ napříč celým základním školstvím.

Mám vystudovanou aprobaci český jazyk a společenské vědy pro 2. stupeň základní školy. Profesně se specializuji na práci na prvním stupni základní školy.
V této oblasti mám bezmála čtyřicetiletou praxi podpořenou mnoha semináři, certifikáty a diplomy.

Dosažené vzdělání
1975-1979 Pedagogická fakulta, Ostrava
1971-1975 Gymnázium M. Koperníka v Bílovci

Výber nejzásadnějších aktivit
2003 – 2017 letor základních a „ochutnávkových“ kurzů Kritického myšlení
2013 Právo ve škole, cyklus dílen Mgr. Michaely Veselé
2010 – 2011 Cyklus přednášek k vzdělávacímu programu ochrana dětí
2010 – 2017 Matematika podle profesora Hejného, certifikáty, osvědčení
2008 - 2009 300 hod. kurz Montessori (Český národní diplom č. 205)
2006 – 2007 240 hod. Kurz etické výchovy (Osvedčení o absolvování kurzu)
2006 48 hod Kurz koordinátora tvorby ŠVP pro základní vzdělávání (Certifikát)
2003 Certifikát „Učitelka RWCT“ – mezinárodní standard práce učitele
2003 Učení jako zdroj informací o sobě a o světě aneb Učíme děti učit se (Osvědčení)
2002 – 2003 Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Osvědčení o absolvování)
2001 – 2002 Program celoživotního vzdělávání na UK v Praze (Osvědčení, 100 hodin)
1999 – 2000 Komunikace s dětmi: Praktická cvičení (Osvědčení Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání)
1998 - 1999 Cesty k efektivnější výuce (Osvědčení Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání

Publikační činnost
2002/2003 - čtvrtletník Kritické listy, články Recitační dílna, Respektování odlišností
2005 – Sborník Interkulturní výchova ve školním vzdělávacím programu, Respektování odlišností
2007- Sborník lekcí s využitím Metod aktivního učení, příspěvek Respektování odlišností
2007 – RAABE: projekt Ptáci
2008/2009 - čtvrtletník Kritické listy, článek Botanická zahrada
POHODA aneb Jak mohu ovlivňovat kvalitní využívání volného času žáky
2012 – Čtenářská gramotnost a projektové vyučování: Abeceda, občanské sdružení
Zpracované lekce a projekty: Golem, Pastýřka a kominíček, Malý princ

2012/ 13 – Časopis rodina a škola, roční cyklus článků:
První třída – první školní dovednosti
První třída – vyjádři se mandalou
Napríč základním školstvím:
Podzim přijel na strakaté kobyle
Od Adventu do Vánoc
Tříkrálové odpoledne
Masopust aneb Pospolu
Vynášení smrti