Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Kurzy a vzdělávání pro školy

Nabízíme akreditované semináře a kurzy pro školy. Lektor přijede do Vaší školy a program přizpůsobí Vašim požadavkům a možnostem. Ceny kurzů se domlouvají individuálně. Do ceny se započítává lektorné, jízdné, kopírování, poplatek pro Kritické myšlení, příp. další náklady.


V případě zájmu pište koordinátorce programu RWCT, Kateřině Šafránkové: katerina.safrankova@gmail.com


Platné akreditace Kritického myšlení, z.s.: (ke stažení: Platné akreditace [.docx 17kB])


Název programu

Počet hod.

Číslo akreditace

Akreditace platná do...

Kurzy Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – rozšířený kurz

80

MŠMT 24558/2018-1-744

5.11.2021

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – základní kurz

64

MŠMT 24558/2018-1-744

5.11.2021

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – zkrácený kurz

40

MŠMT 24558/2018-1-744

5.11.2021

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – minimální kurz

24

MŠMT 24558/2018-1-744

5.11.2021

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – ochutnávka

8

MŠMT 24558/2018-1-744

5.11.2021

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – pokračovací kurz

24

MŠMT 542/2017-1-106

19.4.2020

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – rozšířený pokračovací kurz

40

MŠMT 542/2017-1-106

19.4.2020

Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro učitele českého jazyka – základní kurz

40

MŠMT 13637/2018-1-509

9.7.2021

Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro učitele českého jazyka – pokračovací kurz

40

MŠMT 13637/2018-1-509

9.7.2021

Exkurze ve výuce učitele RWCT

5

MŠMT 542/2017-1-106

19.4.2020

Rozšiřující seminář RWCT

16

MŠMT 542/2017-1-106

19.4.2020

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – letní škola

56

MŠMT 24558/2018-1-744

5.11.2021

Kurzy Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet

Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet

8

MŠMT 24558/2018-1-744

5.11.2021

Čteme s nečtenáři – základní kurz

16

MŠMT 542/2017-1-106

19.4.2020

Čteme s nečtenáři – pokračovací kurz

16

MŠMT 542/2017-1-106

19.4.2020

Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet – rozšířený pokračovací kurz

24

MŠMT 13637/2018-1-509

9.7.2021

Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet – rozšířený základní kurz

24

MŠMT 13637/2018-1-509

9.7.2021

Kurzy zaměřené na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti

Dílna čtení (program Čtením a psaním ke kritickému myšlení)

8

MŠMT 24558/2018-1-744

5.11.2021

Čteme s porozuměním každý den – rozšířený kurz

8

MŠMT 24558/2018-1-744

5.11.2021

Čteme s porozuměním každý den – základní kurz

4

MŠMT 24558/2018-1-744

5.11.2021

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s naučným textem 1

(kurz pro začínající zájemce)

16

MŠMT 24558/2018-1-744

5.11.2021

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s naučným textem 2

(Kurz pro pokročilé)

16

MŠMT 24558/2018-1-744

5.11.2021

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s beletristickým textem 1

(Kurz pro začínající)

16

MŠMT 24558/2018-1-744

5.11.2021

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s beletristickým textem 2

(Kurz pro pokročilé)

16

MŠMT 24558/2018-1-744

5.11.2021

Rozvíjení čtenářské gramotnosti ve škole – minimální kurz

16

MŠMT 542/2017-1-106

19.4.2020

Rozvíjení čtenářské gramotnosti ve škole – základní kurz

32

MŠMT 542/2017-1-106

19.4.2020

Nebojme se poezie

8

MŠMT 542/2017-1-106

19.4.2020

Ctení a psaní poezie ve škole

8

MŠMT 306/2019-1-75

6.5.2022

Zlaté čtení

7

MŠMT 542/2017-1-106

19.4.2020

Žánry současné literatury pro děti a mládež a rozvoj čtenářské gramotnosti

32

MŠMT 433/2018-1-74

26.3.2021

Kurzy zaměřené na rozvoj psaní

Dílna psaní (program Čtením a psaním ke kritickému myšlení)

8

MŠMT 24558/2018-1-744

5.11.2021

Tvořivé psaní

8

MŠMT 542/2017-1-106

19.4.2020

Psaní – nástroj kritického myšlení

8

MŠMT 542/2017-1-106

19.4.2020

Jak podpořit tvořivé psaní v 1. třídě

4

MŠMT 542/2017-1-106

19.4.2020

Dílna psaní pro 1. stupeň

4

MŠMT 433/2018-1-74

26.3.2021

Dílna psaní pro 1. stupen - základní kurz

8

MŠMT 306/2019-1-75

6. 5. 2022

Ceština jinak: dílna psaní jako základní kámen výuky

24

MŠMT 306/2019-1-75

6. 5. 2022

Kurzy zaměřené na rozvoj učitelských dovedností, učitelského řemesla

Rozvoj učitelských dovedností – základní kurz

24

MŠMT 542/2017-1-106

19.4.2020

Rozvoj učitelských dovedností – minimální kurz

16

MŠMT 542/2017-1-106

19.4.2020

Kurzy zaměřené na typologii MBTI a hodnocení

Typologie MBTI – sebepoznání a spolupráce v týmu (blok A)

20

MŠMT 24558/2018-1-744

5.11.2021

Typologie MBTI – individualizace výchovy, výuky a učení žáků (blok B)

20

MŠMT 24558/2018-1-744

5.11.2021

Typologie MBTI – komunikační styly, stres a seberozvoj (blok C)

20

MŠMT 542/2017-1-106

19.4.2020

Formativní hodnocení v práci učitele

10

MŠMT 542/2017-1-106

19.4.2020

Formativní hodnocení v práci učitele 2 – plánování na základě důkazů o učení

10

MŠMT 433/2018-1-74

26.3.2021

Kurzy zaměřené na lídršip a kolegiální podporu

Lídr jako tvůrce budoucnosti organizace

16

MŠMT 433/2018-1-74

26.3.2021

Lídršip z perspektivy typologie MBTI

16

MŠMT 433/2018-1-74

26.3.2021

Vědomý lídršip jako cesta k posilování vědomé kultury organizace

16

MŠMT 433/2018-1-74

26.3.2021

Komplexní rozvoj lídršipu

64

MŠMT 433/2018-1-74

26.3.2021

Kolegiální podpora: efektivní formy vzájemného ucení pedagogu

8

MŠMT 306/2019-1-75

6. 5. 2022

Kolegiální podpora lídru: strategické plánování rozvoje organizace

8

MŠMT 306/2019-1-75

6. 5. 2022

Kolegiální podpora lídru: zaujetí a angažovanost lidí v týmu

8

MŠMT 306/2019-1-75

6. 5. 2022

Kolegiální podpora lídru: podpora „zkušeností plynutí“ jako podmínek vnitrní motivace lidí

8

MŠMT 306/2019-1-75

6. 5. 2022

Kolegiální podpora lídru: spolupráce a kultura zodpovednosti v organizacích

16

MŠMT 306/2019-1-75

6. 5. 2022

Audit silných stránek a rozvoj organizace

20

MŠMT 306/2019-1-75

6. 5. 2022

Lídr: poskytování zpetné vazby a vedení rozvojových rozhovoru

16

MŠMT 306/2019-1-75

6. 5. 2022

Další kurzy a semináře

Sebepoznání četbou, tancem a tvorbou

10

MŠMT 24558/2018-1-744

5.11.2021

Rozvoj metodických a poradenských kompetencí učitele

64

MŠMT 542/2017-1-106

19.4.2020