Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Dílna čtení s lektorkou Naďou Černou


Místo: ZŠ svaté Voršily, Ostrovní 9, Praha 1
Datum: 25. 4. 2020 - 23. 5. 2020
Kapacita: 25

V 8 hodinové dílně si ujasníme, co je dílna čtení, jaké jsou její principy a struktura, co do ní patří a co ne. Vyzkoušíme si, jak fungují čtenářské dílny ve školní praxi. Účastníci dílny by měli dokázat začlenit vlastní čtenářské dílny do své výuky.

Sejdeme se o dvou sobotách - 25.04. a 23.05.2020

Čas setkání: 9.00 – 13.00

Místo konání: ZŠ svaté Voršily, Ostrovní 9, Praha 1

Cena: 1190 Kč

 

Účastníci získají osvědčení o absolvování. Seminář lze hradit ze šablon na čtenářskou gramotnost. 

Na setkávání se těší lektorka KM Mgr. Naděžda Černá.


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: