Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Rozšiřující kurz RWCT - 16 hodin - Vizovice


Místo: Komunitní centrum Římskokatolické farnosti ve Vizovicích
Datum: 27. 3. 2020 - 28. 3. 2020
Kapacita: 24

Kurz RWCT pro učitele 1. stupně navazuje na 24 hodinový kurz RWCT z jara 2019. Zároveň je otevřený i pro nové zájemce, na které budeme brát při semináři ohled. Naučte se nové metody RWCT, které lze zařadit do smysluplného rámce E-U-R a které pomáhají žákům prvního stupně naučit se učit.

Obsah kurzu:

- metody RWCT, které lze opakovaně využívat při výuce na 1. stupni  

- metody jsou vhodné pro výuku všech předmětů (zejména českého jazyka, prvouky, vlastivědy, přírodovědy)

- ukázkové lekce, které můžete ihned vyzkoušet se svými žáky

- všechny materiály k dispozici i v elektronické podobě

- hlubší porozumění třífázovému modelu učení E-U-R

- vhled do dílen čtení na 1. stupni

 

Kde: Komunitní centrum Vizovice

Kdy: 27. a 28. března 2020 (vždy od 8:30 do 15.00 hodin)

Lektorka: Mgr. Kateřina Šafránková, certifikovaná lektorka a koordinátorka programu RWCT, ředitelka Kritického myšlení, z. s.  

Cena: 2400 Kč

 

Na semináři bude zajištěno občerstvení.

Seminář je akreditován MŠMT a účastníci obdrží osvědčení o absolvování.  

 


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: