Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Dílna psaní pro 1. stupeň


Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum: 18. 5. 2020 - 18. 5. 2020
Kapacita: 20

Cílem tohoto workshopu je nabídnout učitelům ucelený systém, díky kterému získají žáci dovednost samostatně vyhledávat a písemnou formou zpracovávat vlastní náměty a myšlenky, které chtějí sdělit ostatním. Základy tohoto způsobu práce jsem převzala ze zahraničí a během posledních šesti let je postupně aplikuji do českého vzdělávacího systému. Dílna je určena těm, kteří se věnují tvořivému psaní dětí a hledají způsob, jak jim tuto činnost nabízet pravidelně.

Napíšeme vlastní texty a budeme diskutovat o tom, co pomohlo k jejich vytvoření. Společně prozkoumáme jednotlivé kroky procesu psaní textu od hledání námětu až k jeho zveřejnění. Podíváme se na komentovaná videa z výuky, prohlédneme si autentické práce žáků. Zaměříme se na to, jaké nástrahy nás při psaní s dětmi mohou potkat a budeme diskutovat o možných řešeních, které se v praxi od 1. do 5. třídy osvědčily.

Termín: 16. března 2020 

Hodinová dotace: 8 hodin

Čas: 9,30 – 16, 00 hodin

Místo konání: Učebna Kritického myšlení v ZŠ Boleslavova 1, Praha 4

 

Cena dílny: 1250 Kč

Kurz je akreditován MŠMT. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování nebo potvrzení o účasti.

 

V ceně je zahrnuto lektorné, kopie pracovních materiálů, kancelářské potřeby a drobné občerstvení (káva, čaj, voda, sušenky, ovoce, zelenina, moučník).

 

Lektorka kurzu:

Mgr. Zdeňka Dudová, učitelka 1. stupně základní školy, certifikovaná učitelka RWCT, lektorka RWCT, mentorka

 


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: