Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Zlaté čtení


Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum: 6. 10. 2020 - 6. 10. 2020
Kapacita: 20

V semináři Zlaté čtení se budeme věnovat knihám, které byly oceněné v rámci prestižní ceny Zlatá stuha. Vyzkoušíme, jak lze interaktivně nabídnout nové tituly v dílnách čtení i v hodinách literatury, zjistíme, jak lze udělat z individuálního čtení společný zážitek celé třídy (skupiny), jak mohou děti najít v knize své téma.

 

Kdy: 6. října 2020

Čas: 10–17 hod

Kde: ZŠ Boleslavova, Praha 4 – učebna Kritického myšlení

Lektorka: Nina Rutová

Cena: 1190 Kč

 

Absolventi

• se seznámí s cenou Zlatá stuha a s knihami, které tuto cenu získaly

• si vyzkoušejí lekce, ve kterých se pracuje s ukázkami z knih oceněných Zlatou stuhou

• analyzují lekce z hlediska konstruktivistického modelu učení a didaktického potenciálu textu

• získají přehled o drobných aktivitách, kterými lze oceněné knihy představit žákům

 

Cílová skupina:

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení podle zákona č. 563 / 2004 Sb. o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů. Kurz je vhodný pro učitele 1. st. ZŠ a učitele oboru český jazyk a literatura pro 2. st. ZŠ a SŠ.

 

Kurz je akreditován MŠMT a účastníci získají osvědčení o absolvování. Kurz je možné hradit ze šablony na čtenářskou gramotnost (8 hodin).


 


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: