Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Formativní hodnocení v práci učitele 1 - cesta k efektivnímu učení žáků - září 2020 - 10 vyuč. hodin


Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum: 8. 9. 2020 - 8. 9. 2020
Kapacita: 28

Cíle semináře - účastníci: 1.Porozumí, jak hodnocení ve formativní funkci může pomoci, aby se žáci individualizovaně učili, tzn. vzhledem ke své zóně nejbližšího vývoje a jí odpovídajícím cílům učení. 2.Vyhodnotí užitečnost pojetí formativního hodnocení podle D.Wiliama, jednotlivých strategií FH (1. vyjasnit cíle učení a kritéria úspěchu tak, aby jim žáci rozuměli, 2. připravit a ve třídě pak efektivně řídit diskuse a další aktivity tak, aby při nich vznikaly důkazy o učení, 3. poskytovat zpětnou vazbu, která podporuje učení a umožňuje žákům posouvat se vpřed, 4. aktivizovat žáky, aby se vzájemně stali zdrojem svého učení, 5. aktivizovat žáky, aby se stali „vlastníky“ svého vlastního učení - owners of learning) a konkrétních technik v kontextu vlastní pedagogické praxe. 3.Budou reflektovat reakce učitelů a žáků při zavádění formativního hodnocení v jedné konkrétní škole.

Program semináře:

1. Úvod – kdo jsme, na co se nyní v hodnocení podporujícím učení žáků zaměřujeme.

2. Celkový pohled na hodnocení a místo formativního hodnocení v něm - mapování porozumění a zkušeností, pojmy vztahující se k hodnocení.

3. Postupy v práci a komunikaci učitele, které mají formativní vliv na učení žáků a ilustrují strategie FH - analýza vybraných videosekvencí.

4. Klíčové strategie FH a techniky, které učiteli pomáhají diagnostikovat, kde se žáci ve svém učení nacházejí a podle toho uzpůsobovat své výukové postupy (skládankové učení):

1.       vyjasnit cíle učení a kritéria úspěchu tak, aby jim žáci rozuměli,

2.       připravit a ve třídě pak efektivně řídit diskuse a další aktivity tak, aby při nich vznikaly důkazy o učení ,

3.       poskytovat zpětnou vazbu, která podporuje učení a umožňuje žákům posouvat se vpřed,

4.       aktivizovat žáky, aby se vzájemně stali zdrojem svého učení,

5.       aktivizovat žáky, aby se stali „vlastníky“ svého vlastního učení (owners of learning).

5. Společná strategie zavádění FH v celé škole – příklad.

6. Reflexe semináře.

 

Cena: 1 200 Kč  (v ceně je zahrnuto drobné občerstvení).

 

Seminář se bude konat v učebně Kritického myšlení, z.s., ZŠ Boleslavova, Boleslavova 1, Praha 4 – Nusle, 140 00

Seminář je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.  


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: