Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Sebepoznání tancem, četbou a tvorbou - listopad 2020 - 10 vyuč. hodin


Místo: ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum: 2. 11. 2020 - 2. 11. 2020
Kapacita: 20

Cíle semináře: 1.V semináři si účastníci prožijí různé cesty vedoucí k sebepoznání, uskutečňování vlastního tvořivého potenciálu a zacházení se stresem. 2.Tvořivými procesy, prací s energií tanců univerzálního míru, meditací různých dávných tradic, intuitivním výtvarným vyjádřením a četbou duchovních textů posílí své sebeuvědomění a rozvinou přirozenou schopnost obnovovat svou životní sílu. 3.Na základě vlastní zkušenosti vyhodnotí, které z nabízených cest a nástrojů přispívají k jejich vnitřní rovnováze. Seminář může napomoci k nalezení nového směru v rámci profesní cesty a slouží i k prevenci syndromu vyhoření. 4.Některé aktivity, které v semináři prožijeme, lze využít i při práci s dětmi bez omezení věku. Účastníci budou mít příležitost podílet se na volbě jednotlivých způsobů práce v semináři podle toho, co vyhodnotí jako přínosné.

Program semináře:

1. Sdílení: Moje aktuální životní situace

2. Četba textů s etickým potenciálem (výběr knihy či textu, sdílení ve skupině, reflexe – můj životní kontext).

3. Kruhové tance univerzálního míru nebo-li tance dávných tradic jako  cesta porozumění jiným kulturám, rozvoje tvůrčího potenciálu a harmonizace těla a psychiky (tance židovské, havajské, indiánské, súfijské, hinduisictické, budhistické apod., využitelné rovněž při práci s dětmi bez omezení věku). Tančit může kdokoliv, bez jakékoliv předchozí přípravy.

4. Akční akvarel a jeho dotváření jako nástroj uvolnění psychického napětí a posilování vnitřní rovnováhy (práce s jednoduchou technikou akvarelu využitelnou při práci s dětmi bez omezení věku).

5.  Sklízení darů předků – chůze předků – přijímání darů předchozích generací.

6. Záměr pro každodenní život, vzkaz – barevné obrázky.

7. Závěrečná reflexe a sdílení. 

 

Cena: 1 200 Kč  (v ceně je zahrnuto drobné občerstvení).

 

 

Seminář se bude konat v učebně Kritického myšlení, z.s., ZŠ Boleslavova, Boleslavova 1, Praha 4 – Nusle, 140 00

Seminář je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.   


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: