Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Typologie MBTI® 3 – komunikační styly, stres a seberozvoj - prosinec 2020 - 20 vyuč. hodin


Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum: 7. 12. 2020 - 8. 12. 2020
Kapacita: 28

Cíle semináře: 1.účastníci si uvědomí, jak se v komunikaci projevují, jak působí na ostatní – jak to souvisí s jejich osobnostními preferencemi dle MBTI® (E/I, S/N, T/F, J/P) a v čem mohou vycházet v komunikaci vstříc lidem odlišných preferencí, odhalí své možnosti rozvoje vzhledem k větší efektivitě v komunikaci, 2.účastníci si vyzkouší činnosti rozvíjející preferované i nepreferované psychické funkce a uvědomí si, jak budou posilovat méně rozvinuté funkce. 3.účastníci prozkoumají změny projevů své osobnosti ve stresových situacích – zjistí, jaké jsou jejich energizéry a motivátory, jak se projevuje ve stresu jejich dominantní a inferiorní funkce, jaké jsou u nich spouštěče inferiorní funkce a stresory, a jak se mohou „dostat“ z akutního či chronického stresu tím, že najdou optimální zdroje a řešení. Seminář je vhodný pro účastníky, kteří již mají s typologií MBTI zkušenosti: minimálně absolvovali seminář Typologie MBTI 1.

Program semináře:

1. Komunikace symbolicky (obrázek) – souvislost s aspekty mé vlastní komunikace

2. Ohlédnutí: dosavadní zkušenosti s typologií MBTI® a pohled zpět - obecné zákonitosti  typologie MBTI® dle teorie typů C. G. Junga, evokace základních pojmů (psychické funkce Ne, Se, Ni, Si, Te, Fe, Ti, Fi, temperamenty, zvědomění vlastního typu osobnosti).

3. Komunikace a mé osobnostní preference E/I, S/N, T/F, J/P (introspektivní list, popisy dimenzí osobnosti ve vztahu ke komunikaci a tipy pro komunikaci s odlišnými typy).

4. Cvičení pro rozvoj 8 psychických funkcí Ne, Se, Ni, Si, Te, Fe, Ti, Fi: aktivity rozvíjející jednotlivé psychické funkce a jejich vliv na osobní i profesní život.

5. Můj typ osobnosti a stres -stres jako projev inferiorní funkce dle MBTI®

a) Významné rysy 8 psychických funkcí (jak vypadají ve stavu psychické rovnováhy jako funkce dominantní)

b) Energizéry (co jednotlivé typy motivuje a „nabíjí“)

c) Inferiorní funkce a její projevy u jednotlivých typů ve stresu, spouštěče inferiorní funkce

d) Stresory (co jednotlivé typy přivádí do stresu)

e) Reakce ve stresových situacích, chronický stres

f) Zdroje a řešení stresu - cesty k navrácení do rovnováhy.

6. Závěrečná reflexe.

Co každý účastník získá?

Popis projevů dimenzí osobnosti E/I, S/N, T/F, J/P v komunikaci a tipy pro rozvoj komunikace.

Metodický soubor cvičení pro rozvoj 8 psychických funkcí (celkem 16 stran), který je možné vědomě využívat s cílem postupně rozvíjet dovednosti spojené s méně preferovanými psychickými funkcemi.

Metodický materiál „Můj typ osobnosti a stres“.

 

Seminář se bude konat v učebně Kritického myšlení, z.s., ZŠ Boleslavova, Boleslavova 1, Praha 4 – Nusle, 140 00 Seminář je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. 

Cena: 2 500 Kč  (v ceně je zahrnuto drobné občerstvení). 


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: