Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Typologie MBTI 1 - sebepoznání a spolupráce v týmu - květen 2020 - 20 vyuč. hodin


Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum: 27. 5. 2020 - 28. 5. 2020
Kapacita: 28

Poznejme lépe sami sebe i druhé z hlediska osobnostních dispozic dle typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), naučme se pracovat se svými silnými stránkami. Odhalme, proč některé činnosti v osobním či pracovním životě děláme rádi a jiné nás stojí takové množství energie a úsilí, že se jim proto raději vyhýbáme. Naučme se lépe komunikovat a spolupracovat s lidmi odlišných osobnostních dispozic a získejme poznání, které vede k dlouhodobé prosperitě obou stran. Každý účastník získá: Sadu textů umožňujících porozumění základům typologické teorie a poskytujícím zároveň vodítka pro diagnostiku vlastního typu. Podrobný popis vlastního typu osobnosti, který prohlubuje sebepoznání a umožňuje lépe stanovovat si rozvoj. cíle. Seminář se bude konat v učebně Kritického myšlení, z.s., ZŠ Boleslavova, Boleslavova 1, Praha 4 – Nusle, 140 00 Seminář je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Cíle semináře - účastníci:

1. budou znát své přirozené preference psychických funkcí a z nich vyplývající potřeby a hodnoty. Díky tomu budou lépe rozumět zdrojům svého chování, což jim může pomoci lépe usměrňovat vlastní jednání a zefektivnit selfmanagement.

2. budou hlouběji vnímat, jaký vliv měly vnější faktory na vývoj mých přirozených preferencí, kde se ve svém vývoji právě nacházejí a které oblasti své osobnosti by chtěli cíleně rozvíjet.

3. budou mít vhled do toho, proč ve stresu reagují jinak než obvykle a jak jejich reakce působí na okolí;

4. budou schopni identifikovat způsoby, jak s jinými lidmi (v osobním i profesním životě) efektivněji spolupracovat a komunikovat, a tím sekundárně přispívat k budování pozitivního rozvojového klimatu ve skupině či organizaci.

 

Program semináře (20 vyučovacích hodin):

1. Úvod, seznámení se (Kdo jsem? Co dělám? Proč tady jsem?)

6. Dimenze osobnosti – zaměření osobnosti (Jak dobíjíme svou energii a jaký životní styl preferujeme?)

2. Příklady ze života (Jaké jsou přirozené rozdíly mezi lidmi?)

 

7.Typy temperamentu: nástroj porozumění a spolupráce (Jak se na MBTI podívat skrze vrozené potřeby, hodnoty a předpoklady pro rozvoj dovedností?)

3. Úvod do typologie MBTI (Z čeho vychází?) a etika jejího používání (Jak eliminovat škatulkování?). Dynamika a vývoj typu (Jaké životní situace mohou ovlivnit vývoj typu?)

8. Reagování v náročných situacích a ve stresu – základní vhled (Proč ve stresu nejsem sám/sama sebou?)

 

4. Dimenze osobnosti – 8 psychických funkcí Se, Si, Ne, Ni (příjem) Te, Ti, Fe, Fi (rozhodování) - (Jak se projevují? V jakých činnostech každodenního života zapojujeme jednotlivé funkce?)

9. Můj osobnostní typ (1 ze 16) z hlediska MBTI (Jak využít silných stránek svého osobnostního typu?)

 

5. Hledání vlastních preferencí psychických funkcí.

 

Cena: 2 500 Kč  (v ceně je zahrnuto drobné občerstvení). 

10. Reflexe, zpětná vazba

 

 


Elektronické přihlášení na akci

Kurz je již naplněn. Pokud máte zájem o pozici náhradníka nebo o přednostní přihlášení do kurzu v dalším možném termínu, vyplňte následující údaje. O případném přijetí do tohoto kurzu či o termínu následujícího kurzu Vás budeme informovat e-mailem.


POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.
Pokud některý z údajů zatím nevíte, vyplňte do kolonky "nevím"

Celé jméno:
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: