Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení - Kladno - jaro 2020


Místo: Kladno – učebna firmy Beznoska
Datum: 7. 2. 2020 - 24. 4. 2020
Kapacita: 25

Kurz je určen pro učitele všech typů škol, ale také pro asistenty pedagoga, školní psychology a speciální pedagogy, kteří chtějí vést své žáky k přemýšlení a také k vylepšování jejich vzájemných vztahů.

Chcete vidět své žáky aktivně pracovat celou hodinu?

Chcete, aby vaše hodiny byly přínosem pro vaše žáky i pro vás?

Chcete poznat postupy, které napomáhají kvalitní inkluzi?

Víte, co znamená RWCT, INSERT, EUR, T-graf, 5-4-3, V-CH-D ...?


Zveme vás na čtyřicetihodinový kurz programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Kurz je vhodný pro učitele všech typů škol a všech předmětů, ale také pro školní psychology a speciální pedagogy. Probíhá formou pracovních dílen a nabízí konstruktivistické pojetí vedení vyučovacích hodin. Poznáte různé formy práce, výukové metody směřující k posílení čtenářské gramotnosti, princip a význam zařazování aktivit osobnostně sociální výchovy do výuky.

 

Součástí kurzu jsou i rozbory lekcí a diskuse o jejich využití ve třídách. Lekce byly ověřeny lektorkami při běžném vyučování.

 

Na setkávání se těší

Mgr. Anna Chocholová a Mgr. Zdena Tuzarová, lektorky RWCT.

________________________________________________________________

 

Místo konání: Kladno – učebna firmy Beznoska

 

Termíny základního kurzu RWCT (40 hodin):

 Pátek a sobota     07. 02.  - 08.02.  2020  (Pá 13. 30 – 17. 30 hodin, So 9.00 – 17 hodin)
 Pátek a sobota     28. 02.  - 29.02.  2020  (Pá 13. 30 – 17. 30 hodin, So 9.00 – 17 hodin)
 Pátek a sobota     03. 04   - 04.04. 2020  (Pá 13. 30 – 17. 30 hodin, So 9.00 – 17 hodin)
 Pátek                                   24. 04. 2020  (Pá 13. 30 – 17. 30 hodin)

 

Cena: 4 500 Kč

Cena zahrnuje: lektorné, kopie pracovních materiálů, 4 příručky, kancelářské potřeby, drobné občerstvení.

 

Základní kurz je možné financovat z prostředků výzvy OP VVV – Podpora škol formou zjednodušeného financování – Šablony

 

Přihlášky posílejte prostřednictvím webu Kritického myšlení: www.kritickemysleni.cz

 

Veškeré dotazy rády zodpovíme  -  pište na adresy: zdenatuzarova@seznam.cz,a.chocholova@seznam.cz


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: