Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet - základní kurz - Praha - jaro 2020


Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum: 30. 3. 2020 - 5. 6. 2020
Kapacita: 22

Jarní kurz v rozsahu 24 hodin určený pro učitele z mateřských škol, koordinátory a lektory mateřských center, učitele 1. stupně základních škol, rodiče a další zájemce, kteří chtějí účinně rozvíjet předčtenářské dovednosti žáků a vybudovat u dětí pozitivní vztah ke knihám a ke čtení. Ukážeme si efektivní a vyzkoušené postupy, jak pracovat s dětmi, které ještě neumějí číst a psát.

Obsah semináře 
Na kurzu se seznámíte s několika metodami aktivního učení, které rozvíjejí kritické myšlení a čtenářskou gramotnost.
Osvojené metody vám pomohou vést děti nejen ke kritickému myšlení, ale i k pozornému naslouchání a porozumění textu.

Zprostředkujeme vám prožitek ze čtení a zároveň ukážeme první kroky, které vedou k získání čtenářských dovedností (např. vizualizace, předvídání, hledání souvislostí). Ukážeme vám různorodé postupy a jejich varianty, jak dosáhnout toho, aby si děti přirozeně, nenásilně a s radostí dovednosti natrénovaly. Vše bude orientováno pro předškolní věk (nečtenáře), žáky mateřských škol a žáky 1. tříd ZŠ. Budeme dávat důraz na to, aby se v aktivitách propojila verbální a smyslová složka (hmat, čich, sluch, zrak).

V modelových lekcích se budeme zabývat tématy, která jsou blízká dětem předškolního věku.  Ukážeme si, jaké možnosti nám skýtá hlasitá četba, diskuse či promyšlené a zacílené sledování filmu k danému tématu. 

Všechny metody a techniky budeme modelovat, účastníci si je vyzkoušejí sami na sobě a dostatečný prostor věnujeme i pedagogické analýze. 

 

Kdy se sejdeme?
30. března, 29. dubna a 5. června 2020


Čas setkání: 9.30 - 16.00 

Rozsah kurzu: 24 hodin 

Komu je kurz určen?
Učitelům MŠ a učitelům 1. stupně, rodičům dětí v předškolním věku, koordinátorům a lektorům mateřských center a dalším zájemcům z řad veřejnosti´(nevyžadujeme absolvování jiného kurzu KM)

Lektorky: Mgr. Kateřina Šafránková a Mgr. Květa Krüger, lektorky programů pro děti v předškolním věku, autorky programu Čteme s nečtenáři a certifikované lektorky KM 


Místo konání: Učebna KM v ZŠ Boleslavova, Praha 4

Popis cesty ke škole a další instrukce získají přihlášení mailem.

 

Cena: 3600 Kč 
Sleva pro dva a více účastníků z jedné školy: 3200 Kč / osoba 

V ceně je zahrnuto drobné občerstvení.

Účastníci získají Osvědčení o absolvování kurzu nebo potvrzení o účasti.  

Kurz je akreditován MŠMT.


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: