Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Pokračovací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení - 40 hodin - Praha


Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum: 24. 1. 2020 - 14. 5. 2020
Kapacita: 20

Pokračovací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení Vám nabídne další metody aktivního učení a kritického myšlení.

Absolventi

 

  • si prohloubí teoretickou znalost třífázového modelu procesu učení jako pomůcky pro efektivní plánování procesu řízeného učení ve škole;
  • se naučí několik náročnějších metod aktivního učení a kritického myšlení, které je možné zařazovat do jednotlivých fází třífázového modelu procesu výuky a vhodně je kombinovat;
  • sdílejí s ostatními své zkušenosti z praxe;
  • pracují s mezinárodním Standardem učitele RWCT (vedou si učitelské portfolio)

 

Podmínkou účasti v kurzu je předchozí absolvování některého z kurzů Čtením a psaním ke kritickému myšlení (24 nebo 40 hodin). 

 

TERMÍNY: 24. ledna, 26. února, 28. března, 15. dubna 25. dubna, 14. května 2020

(celkem 40 vyučovacích hodin) 

ČAS: 10.00 - 16:30 

LEKTORKA: MgA. Nina Rutová

Nina Rutová

MÍSTO KONÁNÍ: ZŠ Boleslavova, Praha 4

 

CENA: 6.000 Kč 

V ceně kurzu je zahrnuto drobné občerstvení a Příručky RWCT 5-8. 

 

Kurz je akreditován MŠMT a účastníci získají osvědčení o absolvování.

Kurz je možno hradit z tzv. šablon na čtenářskou gramotnost

(v délce min. 16, resp. 32 hodin).  

 


Elektronické přihlášení na akci

Kurz je již naplněn. Pokud máte zájem o pozici náhradníka nebo o přednostní přihlášení do kurzu v dalším možném termínu, vyplňte následující údaje. O případném přijetí do tohoto kurzu či o termínu následujícího kurzu Vás budeme informovat e-mailem.


POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.
Pokud některý z údajů zatím nevíte, vyplňte do kolonky "nevím"

Celé jméno:
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: