Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Dílna čtení


Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum: 14. 11. 2019 - 14. 11. 2019
Kapacita: 20

Cílem semináře je vyzkoušet si při četbě knih pro dospělé i pro děti strukturu dílny čtení, sdílet motivující zadání pro děti, získat vhled do možností propojování dílen čtení s literární teorií i psaním. Zažijeme metody vhodné pro reflexi vlastní četby i pro sledování rozvoje vlastního čtenářství, resp. čtenářství dětí.

Získáte náměty pro vedení čtenářských deníků, náměty pro sdílení a doporučování knih v početných třídách, zadání, která mají pro rozvoj dětského čtenářství zásadní smysl.

Na místě si budete číst z knih, které jste přinesli a které přinesli kolegové a lektorka, vyzkoušíte si rovněž, jak fungují didaktické pomůcky, které již pro dílny čtení existují.

 

Seminář je určen pro učitele českého jazyka a literatury na všech stupních škol, knihovnice a knihovníky a také pro pedagogy volnočasových aktivit (čtenářských klubů aj.) 

 

Kdy: 14. listopadu 2019 

Čas: 10–17 hodin

Místo konání: Učebna KM v ZŠ Boleslavova, Praha 4 

Lektorka: MgA. Nina Rutová 

Nina Rutová

 

Cena: 1090 Kč

 

Kurz je akreditován MŠMT a účastníci získají osvědčení o absolvování. Kurz je možné hradit ze šablony na čtenářskou gramotnost (8 hodin).

 


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: