Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Čtení a psaní poezie ve škole


Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum: 18. 11. 2019 - 18. 11. 2019
Kapacita: 20

V semináři účastníci pracují s potenciálem rozmanitých básní, s jejich obsahem i formou, stimulují tvůrčí schopnosti, hrají si s češtinou, s texty básníků, píší za pomoci rozmanitých aktivit vlastní básnické texty, učí se, jak využívat čtení i psaní poezie k poučení, zábavě, uvolnění kreativity a pozitivních prožitků, využijí básnické texty v různých oborech (předmětech).

Kdy: 18.listopadu 2019 

Čas: 10 – 17 hodin

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4 

Cena: 1250 Kč

 

Lektorka: MgA. Nina Rutová 

Nina Rutová

 

Kurz je vhodný pro učitele českého jazyka a literatury na 2. st. ZŠ a SŠ.

 

Kurz je akreditován MŠMT a účastníci získají osvědčení o absolvování. Kurz je možné hradit ze šablony na čtenářskou gramotnost (8 hodin).


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: