Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Rozvoj učitelských dovedností (RUD) - pokračovací kurz


Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum: 18. 3. 2020 - 8. 6. 2020
Kapacita: 20

Kurz určený pokročilým účastníkům našeho programu, kteří metody RWCT a třífázový model učení využívají ve své výuce. Kurz navazuje na RUD - základní kurz. Na kurzu si zopakujete několik klíčových dovedností učitele – jak uzavírat s žáky dohodu, jak žákům modelovat dovednosti, jak zohledňovat různé učební styly žáků, jak žákům poskytovat zpětnou vazbu a hodnocení. Tento kurz přináší inspiraci, ale i konkrétní rady a postupy, jak učit žáky pomocí aktivizujících metod učení a zvládat management třídy.

Orientační obsah kurzu:

1. setkání 

• sebereflexe účastníků: jaké dovednosti mám a jaké potřebuji získat, plánování vlastního rozvoje

• ML s rozborem: sebehodnocení, analýza prací žáků, podávání zpětné vazby (skupinové i individuální)

 

2. setkání

• analýza vlastních nahrávek účastníků (cca 10 minutové video, ve kterém uplatňují některou z učitelských dovedností) + analýza nahrávek učitelů z praxe

 

3. setkání

• akvárium: jak se tvoří lekce od textu

• plánování vlastní lekce podle daných kritérií

• sdílení a ZV od účastníků 

  

Lektorky:

Mgr. Květa Krüger – zkušená učitelka prvního i druhého stupně, lektorka programů pro předškolní děti, pedagogická konzultantka, certifikovaná lektorka programu RWCT, spoluautorka programu Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet, spoluautorka a lektorka programu pro budoucí lektory RWCT.

 

Mgr. Kateřina Šafránková – dříve učitelka českého jazyka na šestiletém gymnáziu, lektorka programů pro předškolní děti, čtenářský specialista v projektu Pomáháme školám k úspěchu, ředitelka Kritického myšlení. z. s., certifikovaná lektorka programu RWCT, spoluautorka programu Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet, spoluautorka a lektorka programu pro budoucí lektory RWCT.

    

Termíny: 18. března 2020, 28. dubna 2020 a 8. června 2020 – vždy od 9:30 do 16:00 hodin

 

Místo: ZŠ Boleslavova, Praha 4 (metro C Vyšehrad)

 

Rozsah kurzu: 24 hodin

 

Komu je kurz určen: Učitelům všech stupňů a typů škol, kteří ve své výuce využívají metod RWCT. Přednostně budou do kurzu zařazeni účastníci kurzu RUD - základní kurz.

 

Cena: 3 600 Kč

Sleva pro 2 a více účastníků z jedné školy: 3 200 Kč / osoba 

 

V ceně je zahrnuto drobné občerstvení (káva, čaj, voda, sušenky, ovoce, zelenina, vynikající domácí moučník i s receptem!).

 

Účastníci získají Osvědčení o absolvování kurzu nebo potvrzení o účasti. Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: