Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Formativní hodnocení v práci učitele 1 - cesta k efektivnímu učení žáků - leden 2020 - 10 vyuč. hodin


Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum: 29. 1. 2020 - 29. 1. 2020
Kapacita: 25

Cíle semináře: Budeme mít stejné nebo aspoň podobné porozumění pojmu formativní hodnocení (FH). Porozumíme, jak hodnocení ve formativní funkci může pomoci, aby se žáci individualizovaně učili, tzn. vzhledem ke své zóně nejbližšího vývoje a jí odpovídajícím cílům učení. Seznámíme se s pojetím formativního hodnocení podle D.Wiliama, jednotlivými strategiemi a konkrétními technikami. Posoudíme jejich užitečnost v kontextu naší praxe. Aplikujeme reakce učitelů a žáků při zavádění formativního hodnocení v jedné konkrétní škole do své vlastní pedagogické praxe.

Program (10 vyučovacích hodin):

1. Úvod – kdo jsme, na co se nyní v hodnocení podporujícím učení žáků zaměřujeme.

2. Celkový pohled na hodnocení a místo formativního hodnocení v něm - mapování porozumění a zkušeností, pojmy vztahující se k hodnocení.

3. Postupy v práci a komunikaci učitele, které mají formativní vliv na učení žáků a ilustrují strategie FH - analýza vybraných videosekvencí (2. třída).

4. Klíčové strategie FH a techniky, které učiteli pomáhají diagnostikovat, kde se žáci ve svém učení nacházejí a podle toho uzpůsobovat své výukové postupy.

5. Techniky FH jako prostředky zjišťování informací o učení žáků a následného uzpůsobování výukových postupů podle učebních potřeb žáků - analýza videosekvencí v průběhu předchozích bodů programu.

6. Společná strategie zavádění FH v celé škole – příklad.

7. Reflexe semináře a aplikace do vlastní pedagogické praxe.

 

 

Cena: 1 200 Kč  (v ceně je zahrnuto drobné občerstvení).

Termín: 29. ledna 2020 (9:00 - 18:00 h) 

 

Seminář se bude konat v učebně Kritického myšlení, z.s., ZŠ Boleslavova, Boleslavova 1, Praha 4 – Nusle, 140 00

Seminář je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. 

 

 


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: