Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Je to ještě zeměpis?


Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum: 28. 2. 2020 - 4. 6. 2020
Kapacita: 20

Účastník zažije na vlastní kůži v každém setkání minimálně jednu hodinu, která se vztahuje k zeměpisu nebo přírodním vědám. Lekce pro žáky 2.stupně vycházejí z modelu učení E-U-R , využívají některých metod kritického myšlení a čtenářských strategií. Vždy vycházejí z práce s texty, které nenajdeme v učebnici.

V následné analýze se budeme zabývat tím, jak je cíl hodiny provázán s činnostmi během hodiny, podíváme se, jak použité metody nebo strategie zavést do výuky nebo jaké mají výhody či úskalí. K dispozici budou žákovské práce a  případně i videa z odučené hodiny.

Hodiny lze využít pro zvýšení zájmu o předmět nebo jako úvodní lekce k některým ekologickým tématům či regionům světa. 

 

Místo: Učebna KM v ZŠ Boleslavova v Praze 4 

Termíny: 28. února, 12. března a 4. června 2020

Čas: 9,30 -13,30 hodin (celkem 16 hodin)

Lektorka:  PaedDr. Jitka Jandová, učitelka zeměpisu v ZŠ Propojení v Sedlčanech

Cena: 2400 Kč (pro 2 a více osob z jedné školy sleva 2200 Kč) 

V ceně je zahrnuto drobné občerstvení.

  

Kurz je akreditovám MŠMT pod názvem Rozšiřující seminář RWCT a lze ho hradit ze šablon na čtenářskou gramotnost.

Účastníci získají potvrzení či osvědčení o účasti. 

 

 

 


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: