Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s naučným textem 2 (pro pokročilé) - 16 hodin - jaro 2020 - Praha


Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum: 20. 2. 2020 - 21. 5. 2020
Kapacita: 20

Kurz je určen především pro učitele naučných předmětů druhého stupně, kteří mají zkušenosti: (a) se zařazováním čtení do výuky naučných předmětů nebo (b) s dlouhodobým využíváním metod RWCT a mají chuť prozkoumat možnosti využití čtení v předmětech. Na každém ze čtyř setkání proběhne modelová oborová lekce. S oporou o ni se budeme věnovat těmto tématům: možnosti textu, volba oborového a čtenářského cíle, význam schematických zobrazení v oborech a hodnocení výkonů žáků. Napříč setkáními bude pozornost také věnována dalším metodickým možnostem i úskalím použité metody RWCT.

Kdy se sejdeme?

2O.2.2020, 19.3.2020, 16.4..2020 a 21.5.2020 (9:30 - 13:30)

 

Místo konání:

ZŠ Boleslavova, Praha 4 (blízko metra C Vyšehrad)                                   

 

Lektorky: PaedDr. Jitka Jandová, Mgr. Michala Kafková

 

Cena: 2400 Kč (pro 2 a více osob z jedné školy sleva 2200 Kč) 

V ceně je zahrnuto drobné občerstvení.

 

Kurz je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

 

 


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: