Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s naučným textem 1 - 16 hodin - jaro 2020 - Praha


Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum: 20. 2. 2020 - 21. 5. 2020
Kapacita: 20

Kurz je určen především pro učitele naučných předmětů druhého stupně. Jádrem všech čtyř setkání budou modelové lekce využívající texty z různých předmětů (zeměpis, fyzika, chemie …). Lekce si učitelé prožijí v rolích žáků a poté budou v rámci analýzy odhalovat, jak daný text a postupy práce umožňují žákům se v daném předmětu učit. Každé setkání bude také doprovázeno nabídkou inspirativním zdrojů naučných textů.

Obsah kurzu:

Třífázový model učení jako rámec pro aktivní učení žáků nejen v naučných předmětech

Metody: brainstorming, skládankové učení, klíčová slova, volné psaní, INSERT a další

Čtenářské postupy: shrnování, vyhledávání hlavní myšlenky, grafická organizace textů, porovnávání textů, propojování informací z textů a doprovodných schémat či obrázků a další

Tipy na zajímavé knihy, periodika a další zdroje naučných textů

 

Kdy se sejdeme?

20.2.2020, 19.3.2020, 16.4.2020 a 21.5.2020 (9:30 - 13:30)

 

Místo konání:

ZŠ Boleslavova, Praha 4 (blízko metra C Vyšehrad)                                   

 

Lektorky: PaedDr. Jitka Jandová, Mgr. Michala Kafková

 

Cena: 2400 Kč (pro 2 a více osob z jedné školy sleva 2200 Kč) 

V ceně je zahrnuto drobné občerstvení.

 

Kurz je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

 

 

 


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: