Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Dílna čtení pro pokročilé


Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum: 12. 11. 2019 - 25. 11. 2019
Kapacita: 20

Seminář je určen učitelům 1. a 2. stupně, kteří už do své výuky zavedli dílny čtení a kteří by rádi získali ujištění a načerpali další inspiraci.

Cíle kurzu:

- ujistit se, které cíle DČ jsou důležité

- získat nové nápady do hodin

- sdílet zkušenosti, získat odpovědi na své otázky

- zjistit, jaké jsou výhody tzv. řízenějších DČ (s úkoly) a volného čtení

- načerpat knižní tipy pro vlastní četbu i pro četbu žáků (novinky)

 

Podmínka účasti: zkušenosti s dílnami čtení ve vlastní výuce + ochota sdílet zkušenosti 

 

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4

Lektorka: Mgr. Kateřina Šafránková Kateřina Šafránková

Termíny: 12. a 25. listopadu 2019 (2 dny)

Čas: 9:30 - 15:30

 

Cena: 2500 Kč

V ceně je zahrnuto drobné občerstvení.

 

Seminář je akreditován MŠMT pod názvem Rozšiřující seminář RWCT (16 hodin).

Číslo akreditace: MŠMT 542/2017-1-106

 

 


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: