Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Formativní hodnocení v práci učitele 1


Místo: Základní škola Na rovině, Třebosice 10, Pardubice
Datum: 29. 4. 2019 - 29. 4. 2019
Kapacita: 12

Na semináři se dozvíte, co je formativní hodnocení a jak ho využívat při výuce. Seznámíte se se základními strategiemi a technikami formativního hodnocení (vyjasňování cílů, poskytování zpětné vazby, aktivizování žáků jako vlastníků svého učení atd.). Naplánujete si zavádění strategií formativního hodnocení do vlastní výuky.

Program:

1. Formativní hodnocením ve výuce – mapování zkušeností účastníků 

2. Co je formativní hodnocení – vyvození pojmu na základě příkladu z výuky 

3. Jaké jsou důvody pro formativní hodnocení - co přináší učiteli a co žákům. Porovnání zkušeností účastníků s výzkumy a studiemi

4. Klíčové strategie formativního hodnocení jako podmínek zkvalitnění výuky učitele a učení žáků:

a) Vyjasňování, sdílení a porozumění cílům učení a kritériím úspěchu.

b) Organizování diskusí, učebních činností a úloh, kterými zjišťujeme důkazy o učení žáků.

c) Poskytování zpětné vazby, která posouvá žáky v učení dopředu.

d) Aktivizování žáků jako zdrojů učení pro sebe navzájem.

e) Aktivizování žáků jako vlastníků svého učení (owners of learning).

5. Techniky formativního hodnocení, kterými se jednotlivé strategie formativního hodnocení  naplňují - práce s popisy lekcí a výstupy žáků jako důkazy o učení, analýza videosekvencí

6. Reflexe a plán zavádění strategií a technik formativního hodnocení do vlastní výuky.

 

Kdy: 29. dubna 2019 (8:00 – 16:30)

Kde: ZŠ Na rovině, Třebosice 10, 530 02 Pardubice

www.narovine.cz 

Cena: 1 200 Kč 

 

Lektorka kurzu: Mgr. Jiřina Majerová

·  Poradenská psycholožka, spolautorka a realizátorka dlouhodobých vzdělávacích programů v oblasti školství a   firem (např. projekt Pomáháme školám k úspěchu -The Kellner Family Foundation, Dimension Data, a.s.).

·  Držitelka certifikátu „Certified Practitioner of the MBTI Step 1 a Step 2“ a absolventka kursu  MMTIC  (vydáno v The Center for Applications of Psychological Type, Gainesville, Florida, 2010)

·  Držitelka mezinár. certifikátu Lektor a certifikátor programu RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking, 2002).

·  Spoluautorka knihy Typologie osobnosti – využití ve výchově a vzdělávání (Praha, Portál 2010) a knihy Školní hodnocení žáků a studentů (Praha, Portál 2007) 

 


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: