Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Dílna psaní pro 1. stupeň


Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum: 11. 11. 2019 - 11. 11. 2019
Kapacita: 20

Cílem našeho semináře je nabídnout učitelům ucelený systém výuky, díky kterému získají žáci dovednost samostatně vyhledávat a písemnou formou zpracovávat vlastní náměty a myšlenky, které chtějí sdělit ostatním.

Základy dílny psaní jsem převzala ze zahraniční odborné literatury a postupně jsem je aplikovala do českého vzdělávacího systému. Dílna je určena těm, kteří se věnují tvořivému psaní dětí a hledají způsob, jak jim tuto činnost nabízet pravidelně.

Budeme společně zkoumat jednotlivé kroky procesu psaní textu od hledání námětu až k jeho zveřejnění. Napíšeme vlastní texty a budeme diskutovat o různých možnostech, které pomohly k jejich vytvoření. Podíváme se na komentovaná videa z výuky a prohlédneme si autentické práce žáků.  

 

Termín: 11.11.2019 

Čas setkání: 9.30 -16 hodin

Lektorka:

Mgr. Zdeňka Dudová (učitelka 1. stupně ZŠ, certifikovaná učitelka RWCT, lektorka RWCT, mentorka)

 

Cena: 1090 Kč

 

Seminář je akreditován MŠMT. Účastníci získají osvědčení o absolvování.

Na semináři bude zajištěno drobné občerstvení (káva, čaj, voda, sušenky, ovoce, zelenina, moučník).

Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: