Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Dílna čtení


Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum: 10. 10. 2019 - 10. 10. 2019
Kapacita: 20

Cílem semináře je vyzkoušet si při četbě knih pro dospělé i pro děti strukturu dílny čtení, sdílet motivující zadání pro děti, získat vhled do možností propojování dílen čtení s literární teorií i psaním. Zažijeme metody vhodné pro reflexi vlastní četby i pro sledování rozvoje vlastního čtenářství, resp. čtenářství dětí.

Získáte náměty pro vedení čtenářských deníků, náměty pro sdílení a doporučování knih v početných třídách, zadání, která mají pro rozvoj dětského čtenářství zásadní smysl.

Na místě si budete číst z knih, které jste přinesli a které přinesli kolegové a lektorka, vyzkoušíte si rovněž, jak fungují didaktické pomůcky, které již pro dílny čtení existují.

 

Seminář je určen pro učitele českého jazyka a literatury na všech stupních škol, knihovnice a knihovníky a také pro pedagogy volnočasových aktivit (čtenářských klubů aj.) 

 

Kdy: 10. října 2019 

Čas: 10–17 hodin

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4 

Lektorka: MgA. Nina Rutová 

Nina Rutová

 

 

Cena: 1090 Kč

 

Kurz je akreditován MŠMT a účastníci získají osvědčení o absolvování. Kurz je možné hradit ze šablony na čtenářskou gramotnost (8 hodin).Elektronické přihlášení na akci

Kurz je již naplněn. Pokud máte zájem o pozici náhradníka nebo o přednostní přihlášení do kurzu v dalším možném termínu, vyplňte následující údaje. O případném přijetí do tohoto kurzu či o termínu následujícího kurzu Vás budeme informovat e-mailem.


POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.
Pokud některý z údajů zatím nevíte, vyplňte do kolonky "nevím"

Celé jméno:
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: