Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Lektorský kurz RWCT 2019/2020


Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4 + výjezdy
Datum: 7. 11. 2019 - 23. 5. 2020
Kapacita: 18

Ve školním roce 2019/2020 se můžete přihlásit do lektorského kurzu RWCT. Kurz vypisujeme jednou za 2-3 roky a je určen pokročilým učitelům, kteří chtějí nabízet program svým kolegům.

Lektorský kurz RWCT

Lektorský kurz je příležitostí pro učitele, kteří věří programu RWCT, realizují ho ve své
výuce a chtěli by vést kurzy RWCT pro dospělé. Lektorské dovednosti využijí i
mentoři, vedoucí pracovníci a další experti, kteří prezentují pedagogická či
didaktická témata před kolegy či na různých workshopech a seminářích.

Kurz má omezenou kapacitu.

 

Orientační program kurzu:

Ke kořenům programu RWCT

● filosofická, psychologická a pedagogická východiska konstruktivismu

● vznik programu RWCT a jeho současná podoba v ČR i v zahraničí

 

Základní principy programu

● třífázový model učení

● respektující vztah k žákům

● čtení, psaní a diskuse jako účinné nástroje poznávání světa a udržování
demokracie

● čtenářská gramotnost jako klíč ke vzdělání

● plánování a práce s cíli

● formativní hodnocení

● standardy učitele a lektora RWCT jako nástroj celoživotního učení


Lektorské dovednosti

● role vzdělavatele (lektor x kouč x mentor x supervizor)

● vyjednávání zakázky se zadavatelem i účastníky

● kompetence a hodnoty lektora

● praktické rady a triky (projev, práce s prostorem, práce s lidmi a atmosférou)

● lektorský tandem - výhody

● lektor modeluje práci učitele ve škole

● jak poskytovat účastníkům zpětnou vazbu

● aktivizační prvky, ledolamky, hry

● obtížné situace na kurzech, semináře pro „sborovny"

● reflexe a sebehodnocení lektora

● zpětná vazba od účastníků

● profesní čest lektora - práce s cizími materiály a loajalita k programu

● co dále nabízet, jak podporovat účastníky i po skončení kurzu


Design modelových lekcí

● lekce pro žáky x pro dospělé

● co nesmí v modelové lekci chybět

● příklady vzorových modelových lekcí

● analýzy modelových lekcí

 

Typologie MBTI a její využití při lektorské práci

● lektor a MBTI

● účastníci a MBTI

● modelové lekce a MBTI


Praktický výcvik

● 2x dvoudenní výjezd

● tandemové lektorování

● zpětná vazba a plánování dalšího rozvoje lektorů

● plánování vlastního učebního programu

 

Co nového se naučíte z programu RWCT?

● jak plánovat pozpátku (nosná myšlenka, zásadní otázky, cíle - trvalé porozumění, důkaz o učení)

● jak poskytovat zpětnou vazbu

● jak rozpoznat kvalitní práci učitele


Kdy se sejdeme?

2. prosince 2019, 15. ledna 2020, 18. února 2020, 23. dubna 2020 (vždy od 9:30 do 16 hodin)

 

Počáteční výjezd:

7. - 9. listopadu 2019 (od čtvrtka večer do sobotního poledne)

Závěrečný výjezd:  

14. - 16. května 2020 (od čtvrtka večer do sobotního večera)

Místo výjezdu: Parkhotel Český Šternberk 

Oba výjezdy jsou povinnou součástí kurzu. Bez nich nelze kurz absolvovat.

 

Kurz je akreditován MŠMT pod názvem: Rozvoj metodických a poradenských kompetencí učitele.


Rozsah kurzu: 64 hodin


Místo konání: Učebna KM v ZŠ Boleslavova v Praze 1 + výjezdy v hotelu


Cena: 18 900 Kč

 

Podmínka účasti: aktivní využívání metod RWCT a třífázového modelu učení ve škole, předchozí účast na kurzech RWCT v délce min. 80 hodin, aktivní naplňování filozofie programu RWCT ve výuce


V ceně kurzu je zahrnuto:
program včetně výcviku lektorských dovedností, materiály pro účastníky, občerstvení na seminářích, ubytování a stravování na výjezdech. V ceně není zahrnuta doprava na semináře, ani na výjezdy.

Kurz bude otevřen, pokud se přihlásí min. 12 účastníků. Maximální počet účastníků bude 18.

 

Lektorky:

Mgr. Květa Krüger, absolventka Pedagogické fakulty UK (učitelství pro 1. stupeň ZŠ), bývalá učitelka
Lauderových škol v Praze, absolventka mnoha kurzů RWCT, letních škol RWCT,
kurzu lektorských dovedností RWCT. Mezinárodně certifikovaná lektorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Členka expertní skupiny pro tvorbu čtenářského kontinua a pedagogická konzultantka projektu Pomáháme školám k úspěchu. V současné době působí v ZŠ T. Šobra v Písku a na dalších školách.


Mgr. Kateřina Šafránková,
absolventka FF UK (bohemistika, učitelství pro střední školy), bývalá učitelka češtiny na gymnáziu. Absolventka mnoha kurzů RWCT, letních škol RWCT, kurzu lektorských dovedností RWCT. Certifikovaná lektorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Koordinátorka programů z. s. Kritické myšlení. Členka expertní skupiny pro tvorbu čtenářského kontinua v projektu Pomáháme školám k úspěchu. Mentorka v několika školách.

 

 

 


Elektronické přihlášení na akci

Kurz je již naplněn. Pokud máte zájem o pozici náhradníka nebo o přednostní přihlášení do kurzu v dalším možném termínu, vyplňte následující údaje. O případném přijetí do tohoto kurzu či o termínu následujícího kurzu Vás budeme informovat e-mailem.


POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.
Pokud některý z údajů zatím nevíte, vyplňte do kolonky "nevím"

Celé jméno:
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: