Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Trénink dovedností vědomého lídršipu - 16 hodin - červen 2020


Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum: 18. 6. 2020 - 19. 6. 2020
Kapacita: 25

Navazující trénink pro účastníky kurzu Vědomý lídršip.

Program:

Vědomý lídršip je soubor principů, které umožňují organizacím vyrůst k vyšší kvalitě a k vědomé organizační kultuře skrze jejich lídry. Kultura organizace vytváří „životní prostředí“ každé organizace a rozhoduje tak o její efektivitě, tvořivosti, flexibilitě a důvěryhodnosti. Koncept „vědomého lídršipu“ čerpá z existenciální psychologie, logoterapie, západní ontologické filosofie i filosofie východní. Vědomý lídršip má prokazatelně významný vliv na udržitelný rozvoj organizací, spokojenost a šťastný život všech, které v nich pracují nebo se v nich učí. Seminář je zaměřen na praktický trénink dovedností lídra v oblasti vědomého chování a reakcí, prostřednictvím kterých lídr buduje kulturu spolupráce a zodpovědnosti v učícím se společenství vlastní školy.

1. Reflexe vědomého chování a reakcí (autentická komunikace, konstruktivní vyjednávání, bezvadná spolupráce, emoční mistrovství) Příklady dobré praxe a rozvojové příležitosti pro lídry a organizace sdílením vlastní praxe. Reflexe postojů, dovedností a přístupů lídra k budování vědomé kultury organizace posilující spolupráci, vzájemné učení zúčastněných v učícím se společenství a bytostnou zodpovědnost.

2. Trénink autentické komunikace – trénink produktivního vyjadřování, kladení otázek, reakcí na námitky, komunikování dohod.

3. Trénink konstruktivního vyjednávání  - trénink řešení konfliktních situací technikami vyjednávání, operačního konsenzu, vedení obtížných rozhovorů.

4. Trénink bezvadné spolupráce - trénink formulace oprávněných požadavků a formulace závazků, formulování produktivní stížnosti, produktivní omluvy.

5. Vedení rozvojových rozhovorů s pedagogy s oporou o doklady jejich práce s využitím dovedností autentické komunikace, konstruktivního vyjednávání a bezvadné spolupráce. Zpětná vazba – popisná a rozvojová, technika vedení rozhovoru a zpětné vazby. Sdílení zkušeností, příklady dobré praxe a rozvojové příležitosti pro lídry a organizace sdílením konkrétních kazuistik a příběhů ze škol.

6. Cesta emočního mistrovství  -  trénink technik směřujících k emočnímu mistrovství (sebe-uvědomění, sebe-přijetí, sebe-ovládání, sebe-zkoumání, sebe–vyjádření) a technik zvládnutí emocí u jiných lidí (rozpoznání, přijetí, zklidnění, kladení otázek a naslouchání)

7. Reflexe vlastních dovedností v oblasti vědomého chování a reakcí. Plánování vlastních rozvojových příležitostí a dokladů jejich splnění v této oblasti.

 

Vzdělávací cíle - účastníci v semináři:

·         Reflektují své dovednosti vědomého chování a reakcí (autentická komunikace, konstruktivní vyjednávání, bezvadná spolupráce, emoční mistrovství) a jejich dopady na budování kultury spolupráce a zodpovědnosti v učícím se společenství vlastní školy.

·         Posilují dovednosti produktivního vyjadřování, kladení otázek, reakcí na námitky, komunikování dohod prostřednictvím modelových situací, videí, audio rozhovorů.

·         Prohlubují dovednosti řešení konfliktních situací technikami vyjednávání, operačního konsenzu vedení obtížných rozhovorů prostřednictvím modelových situací, videí a audio rozhovorů.

·         Upevňují dovednosti, jak formulovat oprávněné požadavky a závazky, jak formulovat produktivní stížnosti a produktivní omluvy.

·         Posilují dovednost efektivního vedení rozvojových rozhovorů s pedagogy. Sdílejí zkušeností, příklady dobré praxe při vedení rozvojových rozhovorů s pedagogy.

·         Prozkoumají techniky směřujících k emočnímu mistrovství (sebe-uvědomění, sebe-přijetí, sebe-ovládání, sebe-zkoumání, sebe–vyjádření) a techniky zvládnutí emocí u jiných lidí (rozpoznání, přijetí, zklidnění, kladení otázek a naslouchání)

·         Reflektují vlastní rozvojové příležitosti v oblasti dovedností vědomého chování a reakcí. Plánují vlastní rozvojových příležitosti a doklady jejich splnění v této oblasti.

 

Termíny: 18. června 2020 (10 - 19 h) a 19. června 2020 (8 - 12 h )

 

Cena: 2.500 Kč 

 

 

Seminář se bude konat v učebně Kritického myšlení, z.s., ZŠ Boleslavova, Boleslavova 1, Praha 4 – Nusle, 140 00

 

Lektorky: Mgr. Jiřina Majerová, Mgr. Leona Mechúrová

 

Podmínkou účasti na semináři je absolvování kurzu Komplexní rozvoj lídršipu (64 hodin).

 


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: