Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro češtináře - podzim 2019


Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum: 25. 9. 2019 - 7. 3. 2020
Kapacita: 20

Osvědčený kurz zaměřený na možnosti využití kritického myšlení ve výuce českého jazyka a literatury. Hlavním cílem je nabídnout vám metody aktivního učení využitelné právě ve vašem předmětu, společně s vámi vytvořit zásobník lekcí (hodin), které jsou ověřené praxí, a umožnit vám sdílet zkušenosti s kolegy se stejnou aprobací.

Orientační obsah kurzu

· Třífázový model učení jako rámec pro aktivní učení studentů

· Metody vhodné pro rozvíjení dovednosti číst, psát, diskutovat, argumentovat

· Dílna čtení a dílna psaní jsou běžná součást výuky

· Metody využitelné při zprostředkovávání znalostí o literatuře a jazyce: poslední slovo patří mně, V-CH-D, podvojný deník, trojitý zápisník, řízené čtení, čtení s předvídáním, názorová škála, akrostich, černá ovce, brainstorming, myšlenková mapa, pětilístek, volné psaní, T-graf, Vennovy diagramy, životabáseň, alfabox, čtení s otázkami, argumentativní esej, skládankové učení, kostka

· Práce s vlastní četbou účastníků + tipy na zajímavé knihy a publikace

· Drobné aktivity, ledolamky a hry využitelné pro zpestření hodin ČJL

 

Jak budou účastníci pracovat?

Kurz je postaven na prožitkovém učení, účastníci si vše sami vyzkoušejí a prožijí v ukázkových hodinách. Po nich bude následovat pedagogická reflexe a analýza hodin a činností. Praxe bude zasazena do teoretického rámce.

 

Kdy se sejdeme?

25. září 2019

14. října 2019

19. listopadu 2019

18. ledna 2020 (sobota)

13. února 2020

7. března 2020 (sobota)

 

Čas setkání: 9.30 – 15.30

 

Rozsah kurzu: 40 vyučovacích hodin 

 

Komu je kurz určen?

Učitelům českého jazyka a literatury, kteří vyučují na 2. stupni základních škol a na a středních školách. Není vhodný pro učitele 1. stupně.

 

Lektorky: Mgr. Kateřina Šafránková (certifikovaná lektorka KM) 

Kateřina Šafránková

 

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4

Popis cesty ke škole a další instrukce získají přihlášení mailem.

 

Cena kurzu: 6 000 Kč

Sleva pro dva a více účastníků z jedné školy: 5 500 Kč / osoba

 

V ceně je zahrnuto drobné občerstvení (káva, čaj, sušenky, domácí moučník!) a 4 příručky KM.

 

Účastníci získají Osvědčení o absolvování kurzu nebo potvrzení o účasti. 

 

Kurz je akreditován MŠMT a je možné ho hradit ze šablon.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně obsahu kurzu pište na: katerina.safrankova@gmail.com. 


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: