Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení v Liberci - 24 hodin


Místo: ZŠ Lesní v Liberci
Datum: 14. 3. 2019 - 20. 6. 2019
Kapacita: 15

Základní kurz v délce 24 hodin nabízí pestrou škálu metod a postupů zasazených do třífázového modelu učení. Kurz je určen pro učitele základních škol. Je však vhodný i pro učitele škol středních.

Vzdělávací cíle:

Kurz nabízí nejoblíbenější metody z programu RWCT, které napomáhají rozvoji žákovských učebních dovedností. Účastníci získají teoretické i praktické informace a v praxi se naučí používat třífázový model procesu učení (E – U – R) jako pomůcku pro efektivní plánování výuky ve škole.

 

Model E – U – R účastníci prožijí jednak v roli žáka, jednak jako pedagogové analyzující modelové lekce. Důležitým cílem kurzu je sdílení zkušeností, které lektoři v praxi získali.

 

Orientační přehled náplně kurzu:

Třífázový model učení podle pedagogického konstruktivismu – evokace / uvědomění si významu / reflexe

Rozvoj dovedností pro plánování výuky, reflexi výuky a sebereflexi

Práce s naučným a beletristických textem, Vím – Chci vědět – Dozvěděl jsem se, brainstorming, metoda čtení s předvídáním, volné psaní, metoda INSERT, tabulka INSERT, párové čtení, kostka, poslední slovo patří mně, srovnávací tabulka, skládankové učení, pětilístek, práce s otázkou: formulace otázek, alfabox, životabáseň, diamant, tabulka tvrzení, uznání a otázka.


Cena: 3600 Kč

Cena zahrnuje: lektorné, kopie pracovních materiálů, 4 příručky, kancelářské potřeby, drobné občerstvení.

 

Účastníci získají Osvědčení o absolvování kurzu nebo potvrzení o účasti. 

Kurz je akreditován MŠMT.

 

Plánové místo konání:

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, 460 01

 

Data setkání: 
14. 3., 28. 3., 11. 4., 9. 5., 23. 5., 6.  6., 20. 6. (13:30 – 16:30 hod.) Na prvním setkání je možné domluvit se na drobných změnách termínů.

 

 

Lektoři:

Mgr. Šárka Bartošová a Mgr. Miloslav Kůta, učitelé na 1. a 2. stupni, lektoři RWCT

kontakt: miloslavkuta@centrum.cz 

 


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: