Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Pokračovací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení - 24 hodin - Praha - podzim 2019


Místo: ZŠ Ostrovní, Praha 1
Datum: 2. 11. 2019 - 14. 12. 2019
Kapacita: 25

Ve 24 hodinovém kurzu, který volně navazuje na základní kurz pro učitele napříč základním vzdělávacím systémem a vstoupit do něj mohou tedy i úplní „začátečníci“ - budeme poučeněji pracovat ve třífázovém modelu učení, více přemýšlet o různých metodách vhodných pro děti vzhledem k jejich individuálním potřebám.

Vytvoříme si model přípravy hodin podle modelu E-U-R, vyzkoušíme si jeho fungování na modelových lekcích, které budeme následně analyzovat z hlediska jejich využití ve škole v různých vzdělávacích obdobích.

Vzájemně budeme prezentovat své zkušenosti z praxe a budeme je sdílet s ostatními.

V rámci kurzu se zaměříme také na čtenářské dílny ve školní praxi. Součástí budou i tipy na zajímavé knihy a publikace pro děti a mládež i pro dospělé a drobné aktivity k vstřícnému naladění.

 

Jak budeme pracovat?

Kurz je prožitkový - vše si nejprve zkusíme v tzv. modelových lekcích. Poté budeme lekce analyzovat z hlediska jejich využití v praxi. Obsahem modelových lekcí budou témata z různých naukových a zájmových okruhů.

 

Scházet se budeme o sobotách 2. listopadu, 16. listopadu, 30. listopadu a 14. prosince 2019

Čas setkání: 9.00 – 15.30

 

Místo konání: ZŠ svaté Voršily, Ostrovní 9, Praha 1

Škola je v dosahu stanice metra Národní (cca 5 minut pěšky) a tramvajové zastávky Národní divadlo (pěšky cca 2 minuty).

 

Případné doplňující dotazy adresujte na můj mejl: cerna.nada@post.cz

Na společná setkávání se těší lektorka KM Naděžda Černá.

CENA: 3.400 Kč

Sleva pro dva a více účastníků z jedné školy: 3.000 Kč / osoba

 

V ceně kurzu je zahrnuto drobné občerstvení a 4 Příručky RWCT. 

 

Kurz je akreditován MŠMT a účastníci získají osvědčení o absolvování nebo potvrzení o účasti.

Kurz je možno hradit z tzv. šablon na čtenářskou gramotnost.

 


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: