Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Čteme s porozuměním každý den - listopad 2019


Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum: 20. 11. 2019 - 20. 11. 2019
Kapacita: 20

Seminář k metodice Čteme s porozuměním každý den. Tříhodinový seminář (14.30 - 17.30) Vám umožní nahlédnout do systému rozvíjení čtenářských dovedností v 1.- 4. třídě.

Na semináři...

● se seznámíte s metodikou pro 1., 2., 3. a 4. třídu, s principem postupného rozvíjení čtenářských dovedností a strategií 
● si vyzkoušíte práci s několika druhy pracovních listů 
● se dozvíte, jak pracovní listy používat s žáky, kteří ještě nečtou, nebo se teprve učí číst 
● uvidíte video z výuky, ve které se s touto metodikou pracuje 
● se můžete zeptat na vše, co vás zajímá 

Kdy?

20. listopadu 2019

14.00 - 17.00

Kde?

Učebna KM, ZŠ Boleslavova 1, Praha 4

Cena semináře: 590 Kč

 

Lektorka: Kateřina Šafránková

 


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: