Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Pokračovací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro češtináře - 2019/2020


Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum: 14. 9. 2019 - 10. 2. 2020
Kapacita: 20

Pokračovací kurz zaměřený na možnosti využití kritického myšlení přímo ve výuce českého jazyka a literatury. V kurzu se zaměříme na metody a postupy, které ještě neznáme ze základního kurzu. Více se zaměříme na postupy, které podporují dovednost psát.

Orientační obsah kurzu

• metody rozvíjející dovednost psát a přemýšlet (RAFT, kostka, argumentační esej, TAZ a další)

• nové metody vhodné pro výuku českého jazyka a literatury, opakování metod ze základního kurzu, sdílení zkušeností

• další nápady do dílny čtení, sdílení zkušeností, možnost konzultací s lektorkou 

• podrobněji k třífázovému modelu učení

 

Termíny:

14. září 2019 (sobota)

18. října 2019

13. listopadu 2019

10. prosince 2019

11. ledna 2020 (sobota)

10. února 2020

 

Čas setkání: 9.30 – 15.30

 

Rozsah kurzu: 40 hodin

 

Komu je kurz určen: učitelům českého jazyka a literatury, kteří prošli jakýmkoli základním kurzem KM.

 

Lektorka: Mgr. Kateřina Šafránková 

 

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4

Popis cesty ke škole a další instrukce získají přihlášení mailem.

 

Cena kurzu: 6 000 Kč

 

V ceně je zahrnuto drobné občerstvení (káva, čaj, voda, sušenky, domácí moučník!) a 4 příručky KM.

 

Účastníci získají Osvědčení o absolvování kurzu nebo potvrzení o účasti. 

 

Kurz je akreditován MŠMT.

 


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: