Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Sebepoznání tancem, četbou a tvorbou


Místo: ZŠ Boleslavova, Praha 4, 5. listopadu 2019 (9:00 - 17:30)
Datum: 5. 11. 2019 - 5. 11. 2019
Kapacita: 25

V semináři si účastníci prožijí různé cesty vedoucí k sebepoznání, uskutečňování vlastního tvořivého potenciálu a zacházení se stresem směrem k jeho eliminaci. Tvořivými procesy, prací s energií tance, zvukem, pohybem, meditací a četbou duchovních textů posílí své sebeuvědomění a rozvinou přirozenou schopnost obnovovat svou životní sílu. Vlastní zakoušenou zkušeností porozumí tomu, které z nabídnutých cest a nástrojů vedou k jejich vnitřní rovnováze (well-being). Seminář může napomoci k nalezení nového směru v rámci profesní cesty a slouží i k prevenci syndromu vyhoření. Jednotlivé aktivity, které v semináři prožijeme, lze využít i při práci s dětmi bez omezení věku.

Orientační obsah:

1. Sdílení: Moje aktuální životní situace

2. Četba duchovních textů a textů s etickým potenciálem (výběr knihy či textu, sdílení ve skupině, reflexe – můj životní  kontext).

3. Kruhové tance univerzálního míru nebo-li tance dávných tradic jako  cesta porozumění jiným kulturám, rozvoje tvůrčího potenciálu a harmonizace těla a psychiky (tance židovské, maorské, havajské, budhistické apod., využitelné rovněž při práci s dětmi bez omezení věku).Tančit může kdokoliv, bez jakékoliv předchozí přípravy.

4. Akční akvarel a jeho dotváření jako nástroj uvolnění psychického napětí a posilování vnitřní rovnováhy (práce  s jednoduchou technikou akvarelu využitelnou při práci s dětmi bez omezení věku).

5.  Sklízení darů předků– chůze předků (Joanna Macy) – cesta různými úrovněmi vědomí, přijímání darů předchozích  generací.

6. Relaxace proti stresu nevo řízení relaxace Let balónem – technika hlubinné relaxace jako nástroje uvolnění  psychických bloků, uvolnění.

7. Záměr pro každodenní život, vzkaz – barevné obrázky.

8. Závěrečná reflexe a sdílení.

 

Cíle:

Aktivní zapojení účastníků v semináři povede k tomu, že na jeho konci budou

  • lépe rozumět sami sobě, tj. uvědomovat si své silné stránky a možnosti rozvoje jak v osobním, tak v profesním životě.
  • vybaveni strategiemi prevence syndromu vyhoření – technikami a nástroji, které mohou využívat ve svém osobním i profesním životě,
  • vybaveni novými technikami a metodami využitelnými jak pro vlastní psychohygienu, tak pro rozvíjení sebepoznání a psychického a fyzického zdraví žáků.
Termín: 5. listopadu 2019 (9:00 - 17:30)
Místo: ZŠ Boleslavova, Praha 4

Lektorka kursu: Mgr. Jiřina Majerová

·  Poradenská psycholožka, spolautorka a realizátorka dlouhodobých vzdělávacích programů v oblasti školství a   firem (např. projekt Pomáháme školám k úspěchu -The Kellner Family Foundation, Dimension Data, a.s.).

·  Držitelka certifikátu „Certified Practitioner of the MBTI Step 1 a Step 2“ a absolventka kursu  MMTIC  (vydáno v The Center for Applications of Psychological Type, Gainesville, Florida, 2010)

·  Držitelka mezinár. certifikátu Lektor a certifikátor programu RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking, 2002).

·  Spoluautorka knihy Typologie osobnosti – využití ve výchově a vzdělávání (Praha, Portál 2010) a knihy Školní hodnocení žáků a studentů (Praha, Portál 2007) 

Cena: 1200 Kč

Seminář je akreditován MŠMT. Účastníci získají osvědčení o absolvování.
Na semináři bude zajištěno drobné občerstvení. 

Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: