Čtením a psaním ke kritickému myšlení

MBTI 2 - individualizace výchovy, výuky a učení žáků - listopad 2019


Místo: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum: 1. 11. 2019 - 2. 11. 2019
Kapacita: 28

Seminář využívá zkušenosti s typologií MBTI z vlastní školně-psychologické praxe a praxe vzdělávací (vzdělávání učitelů, vedoucích pracovníků škol i manažerů a zaměstnanců firem) a propojuje je se znalostmi a dovednostmi z oblasti didaktiky (založené na konstruktivistické pedagogice). Je doplněn kazuistikami konkrétních dětí a osvědčenými příklady z praxe.

Cíle bloku B:

Aktivní zapojení účastníků kursu povede k tomu, že na jeho konci budou

1.      lépe rozumět svému výchovnému a vyučovacímu stylu a identifikovat možnosti, jak kompenzovat jeho jednostrannost.

2.      lépe rozumět přirozeným preferencím jednotlivých typů dětí/žáků a z nich vyplývajícím učebním stylům.

3.      vybaveni takovými znalostmi a dovednostmi, které jim pomohou připravovat více typů učebních úloh pro žáky a díky kterým budou během výuky citlivější na potřeby různých typů žáků (nepůjde primárně o to přesně rozpoznávat, jaký osobnostní typ je ten který žák, to by mohlo být zavádějící).

4.      využívají rozmanité strategie a metody výuky vedoucí k individualizovanému učení žáků.

 

Poznámka: Bloku B (20 vyuč. hodin, tj. 15 běžných hodin) je možné se účastnit pouze po absolvování bloku A. Blok B má i akreditaci MŠMT pod Kritické myšlení, z. s. s možností získat osvědčení pro účastníky.

 

Program:

1. Východiska pro diferenciaci dle MBTI - Bod zlomu.

2. Projevy dimenzí osobnosti v dětském věku – ilustrace dimenzí osobnosti na příkladech z praxe.

3. Dimenze osobnosti – doporučení do výuky - jak zohlednit přirozenost dětí ve výuce, možnost volby jako klíčová strategie pro diferenciaci.

4. Temperamenty u dětí – projevy, motivační prostředky, způsob učení, klíčové potřeby, sebepojetí.

5. Diferenciace dle MBTI – učební styly  - Jak přizpůsobit program lekce čtyřem učebním stylům dle MBTI - pomůcka pro plánování, ukázky plánování výukových jednotek.

6. Příklady výukových jednotek z různých předmětů ilustrujících zadání podle čtyř učebních stylů, rozvíjení čtenářských a matematických dovedností v kontextu učebních stylů.

7. Závěrečná reflexe - jaké možnosti volby poskytuji svým žákům ve výuce (při plánování a jejím průběhu) s ohledem na typologickou rozmanitost třídy?

 

Co každý účastník získá?

-          Sadu textů, které umožňují porozumět projevům vyvíjejícího se typu u dětí.

-          Metodický návod obsahující popis strategií, které umožní diferencovat výuku dle MBTI.

-          Pomůcky pro plánování výuky na základě popisu učebních stylů (preferované aktivity, motivující a demotivující činnosti atd.).

-          Příklady výukových jednotek z různých předmětů (které byly naplánovány a realizovány tak, aby zohledňovaly různost učebních stylů žáků).

 

Kdy: 1. listopadu 2019 a 2. listopadu 2019

 

Kde: Učebna KM, ZŠ Boleslavova 1, Praha 4

Cena: 2 300 Kč

 

Lektorka kursu: Mgr. Jiřina Majerová (Stang)

·  Poradenská psycholožka, spolautorka a realizátorka dlouhodobých vzdělávacích programů v oblasti školství a   firem (např. projekt Pomáháme školám k úspěchu -The Kellner Family Foundation, Dimension Data, a.s.).

·  Držitelka certifikátu „Certified Practitioner of the MBTI Step 1 a Step 2“ a absolventka kursu  MMTIC  (vydáno v The Center for Applications of Psychological Type, Gainesville, Florida, 2010)

·  Držitelka mezinár. certifikátu Lektor a certifikátor programu RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking, 2002).

·  Spoluautorka knihy Typologie osobnosti – využití ve výchově a vzdělávání (Praha, Portál 2010) a knihy Školní hodnocení žáků a studentů (Praha, Portál 2007)

 


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: