Čtením a psaním ke kritickému myšlení

MBTI 3 - komunikační styly, stres a seberozvoj - prosinec 2019


Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum: 11. 12. 2019 - 12. 12. 2019
Kapacita: 25

Na semináři se dozvíte, jaké je vzájemné působení dimenzí osobnosti, tj. "dynamika typu". Na základě toho lépe porozumíte vlastnímu typu osobnosti a fungování ostatních typů. Zjistíte, jak se naše preferované a nepreferované funkce projevují v komunikaci a ve stresových situacích.

Běžně je typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) prezentována na základě rozdílů v jednotlivých dimenzích osobnosti (extraverze, introverze, smysly, intuice, myšlení, cítění, usuzování, vnímání) bez toho, aby účastníci pochopili vzájemné působení těchto dimenzí, tj. „dynamiku typu“, která umožňuje mnohem hlubší porozumění vlastnímu typu osobnosti i fungování ostatních typů. Pojetí práce s MBTI v tomto semináři předchází zjednodušenému chápání typologie a nabízí sebepoznání v tom, jak se naše preferované a nepreferované funkce projevují v komunikaci a ve stresových situacích.

 

Účastníci si v jeho průběhu vytvoří vlastní plán seberozvoje profesních dovedností vycházející z dobrého sebepoznání úrovně vývoje preferovaných a nepreferovaných funkcí příjmu informací a rozhodování.

 

Seminář je vhodný pro účastníky, kteří již mají s typologií MBTI zkušenosti: minimálně absolvovali seminář Typologie MBTI 1 nebo 2.

Program: 

1. Ohlédnutí a očekávání  

2. Dynamika typu – evokace osvojených vědomostí 

3. Obecné zákonistosti vývoje typu dle teorie typů C. G. Junga a typologie MBTI 

4. Stres jako projev inferiorní funkce dle MBTI 

a) Významné rysy 8 psychických funkcí (jak vypadají ve stavu psychické rovnováhy jako funkce dominantní)

b) Energizéry (co jednotlivé typy motivuje a „nabíjí“)

c) Inferiorní funkce a její projevy u jednotlivých typů ve stresu, spouštěče inferiorní funkce

d) Stresory (co jednotlivé typy přivádí do stresu)

e) Reakce ve stresových situacích, chronický stres

f) Zdroje a řešení stresu - cesty k navrácení do rovnováhy

5. Komunikační styly – model komunikace, můj osobnostní typ a předpoklady pro komunikaci 

a) Vnější aspekt komunikace – komunikační styly (sdílení informací, navazování kontaktu s ostatními, věnování pozornosti tomu, co druzí říkají nebo jak se projevují)

b) Vnitřní aspekt komunikace – porozumění reakcím, myšlenkám a tomu, co je vidět a slyšet – význam a hodnota významu (typ osobnosti a způsob, jak dékodujeme informace, tj. příjem, a způsob, jak je vyhodnotíme, tj. rozhodování).

6. Diagnostika vývoje funkcí osobnosti jednotlivci: 

a) komunikační, sociální a kognitivní dovednosti spojené s preferovanými funkcemi (dominantní a sekundární), aktivity rozvíjející tyto funkce a jejich vliv na profesní kompetence

b) komunikační, sociální a kognitivní dovednosti spojené s nepreferovanými funkcemi (terciální a inferiorní), aktivity rozvíjející tyto funkce a jejich vliv na profesní kompetence

7. Projekt seberozvoje v osobní i profesní oblasti – sebehodnocení a osobní cíle.

 

Kdy: 11. prosince 2019 (8:30 – 17:30) a 12. prosince 2019 (8:30 – 16:30)

 

Kde: Učebna KM, ZŠ Boleslavova 1, Praha 4

Cena: 2 300 Kč

 

Lektorka kursu: Mgr. Jiřina Majerová (Stang)

·  Poradenská psycholožka, spolautorka a realizátorka dlouhodobých vzdělávacích programů v oblasti školství a   firem (např. projekt Pomáháme školám k úspěchu -The Kellner Family Foundation, Dimension Data, a.s.).

·  Držitelka certifikátu „Certified Practitioner of the MBTI Step 1 a Step 2“ a absolventka kursu  MMTIC  (vydáno v The Center for Applications of Psychological Type, Gainesville, Florida, 2010)

·  Držitelka mezinár. certifikátu Lektor a certifikátor programu RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking, 2002).

·  Spoluautorka knihy Typologie osobnosti – využití ve výchově a vzdělávání (Praha, Portál 2010) a knihy Školní hodnocení žáků a studentů (Praha, Portál 2007) 

 


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: