Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro češtináře - jaro 2019


Místo: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum: 19. 3. 2019 - 15. 6. 2019
Kapacita: 20

Osvědčený kurz zaměřený na možnosti využití kritického myšlení ve výuce českého jazyka a literatury. Hlavním cílem je nabídnout vám metody aktivního učení využitelné právě ve vašem předmětu, společně s vámi vytvořit zásobník lekcí (hodin), které jsou ověřené praxí, a umožnit vám sdílet zkušenosti s kolegy se stejnou aprobací.

Orientační obsah kurzu

· Třífázový model učení jako rámec pro aktivní učení studentů

· Metody vhodné pro rozvíjení dovednosti číst, psát, diskutovat, argumentovat

· Dílna čtení a dílna psaní jsou běžná součást výuky

· Metody využitelné při zprostředkovávání znalostí o literatuře a jazyce: poslední slovo patří mně, INSERT, tabulka INSERT, podvojný deník, trojitý zápisník, řízené čtení, čtení s předvídáním, interpretativní otázky, čtenářské kluby, dopis hlavnímu hrdinovi, brainstorming, myšlenková mapa, pětilístek, volné psaní, T-graf, Vennovy diagramy, třífázový rozhovor, srovnávací tabulka, argumentativní esej, skládankové učení, kostka

· Práce s vlastní četbou účastníků + tipy na zajímavé knihy a publikace

· Drobné aktivity, ledolamky a hry využitelné pro zpestření hodin ČJL

 

Jak budou účastníci pracovat?

Kurz je postaven na prožitkovém učení, účastníci si vše sami vyzkoušejí a prožijí v ukázkových hodinách. Po nich bude následovat pedagogická reflexe a analýza hodin a činností. Praxe bude zasazena do teoretického rámce.

 

Kdy se sejdeme?

19. března 2019

4. dubna 2019

26. dubna 2019

25. května 2019

5. června 2019

15. června 2019

 

Čas setkání: 9.30 – 15.30

 

Rozsah kurzu: 40 vyučovacích hodin 

 

Komu je kurz určen?

Učitelům českého jazyka a literatury, kteří vyučují na 2. stupni základních škol a na a středních školách. Není vhodný pro učitele 1. stupně.

 

Lektorky: Mgr. Kateřina Šafránková (certifikovaná lektorka KM) 

Kateřina Šafránková

 

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4

Popis cesty ke škole a další instrukce získají přihlášení mailem.

 

Cena kurzu: 6 000 Kč

Sleva pro dva a více účastníků z jedné školy: 5 500 Kč / osoba

 

V ceně je zahrnuto drobné občerstvení (káva, čaj, sušenky, domácí moučník!) a 4 příručky KM.

 

Účastníci získají Osvědčení o absolvování kurzu nebo potvrzení o účasti. 

 

Kurz je akreditován MŠMT.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně obsahu kurzu pište na: katerina.safrankova@gmail.com. 


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: