Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) - 24 hodin - Vizovice


Místo: Komunitní centrum Římskokatolické farnosti ve Vizovicích
Datum: 8. 3. 2019 - 30. 3. 2019
Kapacita: 25

Základní kurz přináší nejoblíbenější metody z programu RWCT, které budou aktivizovat Vaše žáky, rozvíjet jejich dovednosti i kritické myšlení. Seznámíte se také s tzv. třífázovým, modelem učení a způsobem, jak ho využívat při plánování i realizaci a reflexi výuky. Kurz je vhodný pro učitele základních škol všech typů.

Orientační obsah kurzu

· Třífázový model učení jako rámec pro aktivní učení žáků

· Metody vhodné pro rozvíjení dovednosti číst, psát, diskutovat, argumentovat a kriticky myslet zasazené do smysluplných modelových lekcí, které můžete vyzkoušet i se svými žáky

· Metody: poslední slovo patří mně, INSERT, tabulka INSERT, podvojný deník, trojitý zápisník, řízené čtení, čtení s předvídáním, literární kroužky, brainstorming, myšlenková mapa, pětilístek, volné psaní, T-graf, Vennovy diagramy, třífázový rozhovor, srovnávací tabulka, argumentační esej, skládankové učení, kostka, životabáseň, rybí kost, klíčová slova, I.N.S.E.R.T., interaktivní výklad a další

· Učitelské dovednosti, které napomáhají implementovat metody do výuky: poskytování zpětné vazby, modelování, zohlednění různých učebních stylů žáků, vytváření dohod s žáky, stanovení očekávání učitele, sebereflexe

· Drobné aktivity a ledolamky

 

Jak budeme pracovat?

Kurz je postaven na prožitkovém učení, účastníci si vše sami vyzkoušejí a prožijí v ukázkových hodinách. Po nich bude následovat pedagogická reflexe a analýza hodin a činností. Praxe bude zasazena do teoretického rámce.

 

Kdy se sejdeme?

8. března 2019 (14.00 - 18.30) 

9. března 2019 (8.30 - 14.30)

29. března 2019 (14.00 - 18.30)

30. března 2019  (8.30 - 14.30)

 

Rozsah kurzu: 24 vyučovacích hodin

 

Komu je kurz určen?

Učitelům všech předmětů, kteří vyučují na prvním i druhém stupni základních škol. Přihlásit se mohou i učitelé v prvních třídách – ukážeme i postupy vhodné pro děti, které ještě nečtou a nepíšou.

 

Lektorka: Mgr. Kateřina Šafránková (certifikovaná lektorka KM, mentorka v několika ZŠ, ředitelka Kritického myšlení, z. s.) 

 

Místo konání: Komunitní centrum Římskokatolické farnosti, Palackého náměstí 365, Vizovice

 

Cena kurzu: 2.800 Kč

 

V ceně je zahrnuto drobné občerstvení.

 

Účastníci získají Osvědčení o absolvování kurzu nebo potvrzení o účasti. 

Kurz je akreditován MŠMT.

 


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: