Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení s možností náslechů - Praha - 40 hodin


Místo: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum: 23. 2. 2019 - 20. 6. 2019
Kapacita: 20

Základní kurz RWCT v délce 40 hodin - ucelený systém metod a postupů, které využijete ve většině předmětů. Vhodné pro učitele všech stupňů škol. Možnost navštívit hodiny podle principů RWCT v ZŠ Kunratice.

Orientační obsah kurzu

·Třífázový model učení jako rámec pro aktivní učení žáků

· Metody vhodné pro rozvíjení dovednosti číst, psát, diskutovat, argumentovat a kriticky myslet zasazené do smysluplných modelových lekcí, které můžete vyzkoušet i se svými žáky

· Metody: poslední slovo patří mně, INSERT, tabulka INSERT, podvojný deník, trojitý zápisník, řízené čtení, čtení s předvídáním, literární kroužky, brainstorming, myšlenková mapa, pětilístek, volné psaní, T-graf, Vennovy diagramy, třífázový rozhovor, srovnávací tabulka, argumentační esej, skládankové učení, kostka, životabáseň, rybí kost, klíčová slova, I.N.S.E.R.T., interaktivní výklad a další

· Učitelské dovednosti, které napomáhají implementovat metody do výuky: poskytování zpětné vazby, modelování, zohlednění různých učebních stylů žáků, vytváření dohod s žáky, stanovení očekávání učitele, sebereflexe

· Hodnocení jako součást učení: sady kritérií pro kvalitní práci, uznání / otázka, sebehodnocení

· Tipy na zajímavé knihy a publikace (pro děti a mládež i pro dospělé)

· Drobné aktivity a ledolamky

 

Jak budeme pracovat?

Kurz je postaven na prožitkovém učení, účastníci si vše sami vyzkoušejí a prožijí v ukázkových hodinách. Po nich bude následovat pedagogická reflexe a analýza hodin a činností. Praxe bude zasazena do teoretického rámce.

 

Kdy se sejdeme?

23. února 2019, 26. března 2019, 6. dubna 2019, 24. dubna 2019, 10. května 2019, 11. června 2019.

Jedná se o 6 celodenních setkání + 1 den náslechů.

Náslechy proběhnou v březnu 2019, termín bude upřesněn.

 

Čas setkání: 9.30 – 15.30

 

Rozsah kurzu: 40 vyučovacích hodin (včetně náslechu v ZŠ Kunratice)

 

Komu je kurz určen?

Učitelům všech předmětů, kteří vyučují na prvním i druhém stupni základních škol a na středních školách. Přihlásit se mohou i učitelé v prvních třídách – ukážeme i postupy vhodné pro děti, které ještě nečtou a nepíšou.

 

Lektorky: Mgr. Kateřina Šafránková (certifikovaná lektorka KM, mentorka), Mgr. Jana Kopecká (učitelka 1. stupně a mentorka v ZŠ Kunratice, lektorka KM) 

 

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4

Popis cesty ke škole a další instrukce získají přihlášení mailem.

 

Cena kurzu: 5.900 Kč

Sleva pro dva a více účastníků z jedné školy: 5.500 Kč/osoba

 

V ceně je zahrnuto drobné občerstvení (káva, čaj, voda, sušenky, ovoce, zelenina) a 4 příručky KM.

Účastníci získají Osvědčení o absolvování kurzu nebo potvrzení o účasti. Kurz je akreditován MŠMT v rámci DVPP.


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: