Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Pokračovací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení, nejen pro učitele 3. - 5. tříd - jaro 2019 - 24 hodin


Místo: ZŠ Ostrovní, Praha
Datum: 9. 3. 2019 - 1. 6. 2019
Kapacita: 22

Ve 24 hodinovém kurzu, který volně navazuje na základní kurz pro učitele napříč základním vzdělávacím systémem. Vstoupit do něj mohou tedy i úplní „začátečníci“.

Budeme poučeněji pracovat ve třífázovém modelu učení, více přemýšlet o různých metodách vhodných pro děti vzhledem k jejich individuálním potřebám.

Vytvoříme si model přípravy hodin podle modelu E-U-R, vyzkoušíme si jeho fungování na modelových lekcích, které budeme následně analyzovat z hlediska jejich využití ve škole ve vzdělávacím období dětí mladšího školního věku.

Vzájemně budeme prezentovat své zkušenosti z praxe a budeme je sdílet s ostatními.

V rámci kurzu se zaměříme také na čtenářské dílny u dětí (nejen) mladšího školního věku.

 

TERMÍNY: soboty 9.března - 6.dubna - 4.května - 1.června 2019 

(celkem 24 vyučovacích hodin) 

 

ČAS: 9.00 - 15:30 

  

LEKTORKA: Mgr. Naděžda Černá

 

MÍSTO KONÁNÍ: ZŠ Ostrovní, Praha 1

 

ROZSAH KURZU: 24 HODIN

 

CENA: 3.400 Kč

Sleva pro dva a více účastníků z jedné školy: 3.000 Kč / osoba

 

V ceně kurzu je zahrnuto drobné občerstvení a 4 Příručky RWCT. 

 

Kurz je akreditován MŠMT a účastníci získají osvědčení o absolvování nebo potvrzení o účasti.

Kurz je možno hradit z tzv. šablon na čtenářskou gramotnost.

 


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: