Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Formativní hodnocení v práci učitele 2 - plánování na základě důkazů o učení


Místo: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum: 19. 6. 2019 - 19. 6. 2019
Kapacita: 25

Pokračovací seminář o formativním hodnocení.

Cíle: účastníci v semináři:

1. Vyjasní si sdílené porozumění pojmům cíle učení, důkazy o učení, kritéria úspěchu, scaffolding.

2. Na modelovém příkladu výkonů žáků (videosekvenci) vyvodí a formulují zamýšlené cíle učení žáků a důkazy o učení. Analyzují důkazy o učení a navrhnou další výukové postupy učitele, které z nich vyplývají (hodnocení ve formativní funkci).

3. Na modelovém příkladu odučené lekce a jejího videozáznamu vyhodnotí:

· jak důkazy o učení žáků souvisejí s činnostmi, kterými je učitel vede k cílům učení,

· jak zvolené činnosti žáků a texty slouží cíli jejich učení,

· jak učitel pomáhá žákům, aby mohli cíle svého učení dosáhnout (scaffolding),

· jak důkazy o učení žáků ukazují na přiblížení se k cíli jejich učení

· jak učitel může naložit s těmito informacemi pro další plánování výuky a učení žáků (hodnocení ve formativní funkci).

4. Porozumí tomu, jak formulovat a jak používat kritéria úspěchu a sady kritérií, aby žákům pomáhaly dosahovat cílů jejich učeníanalyzují modelový výkon žáka dle sady kritérií a vlastní sadu kritérií ze své výuky – jaké úrovně zvládání žák dosáhl v jednotlivých kritériích.

5. Vyhodnotí vlastní odučenou lekci nebo naplánují lekci novou z hlediska hodnocení ve formativní funkci (cíle učení, důkazy o učení, kritéria úspěchu, činnosti žáků). 

 

Program

1. Sdílené porozumění pojmům cíl učení, důkazy o učení, kritéria úspěchu, scaffolding

2. Výkony žáků (videozáznam) a jejich analýza vzhledem k cílům učení – moderace (kolegiální diskuse za účelem sblížení porozumění dětským výkonům)

3. Analýza natočené vyučovací hodiny z hlediska cílů učení žáků, důkazů o učení a podpory žákům na cestě k cíli (scaffolding), hodnocení ve formativní funkci – od důkazů o učení žáků k plánování výuky

4. Kritéria hodnocení – analýza výkonu žáka dle sady kritérií, charakteristiky „dobré” sady kritérií, která slouží učení žáků – analýza modelové a vlastní sady kritérií

5. Práce s vlastní výukovou lekcí (analýza odučené lekce) nebo plánování vlastní lekce z hlediska hodnocení ve formativní funkci (cíle učení, důkazy o učení, kritéria úspěchu, činnosti žáků).

 

Kdy: 19. června 2019 (8:30 – 17:00)

 

Kde: Kritické myšlení, ZŠ Boleslavova, Praha 4

 

Cena: 1 200 Kč (v ceně kurzu je drobné občerstvení)

 

Lektorka kursu: Mgr. Jiřina Majerová

·  Poradenská psycholožka, spolautorka a realizátorka dlouhodobých vzdělávacích programů v oblasti školství a   firem (např. projekt Pomáháme školám k úspěchu -The Kellner Family Foundation, Dimension Data, a.s.).

·  Držitelka certifikátu „Certified Practitioner of the MBTI Step 1 a Step 2“ a absolventka kursu  MMTIC  (vydáno v The Center for Applications of Psychological Type, Gainesville, Florida, 2010)

·  Držitelka mezinár. certifikátu Lektor a certifikátor programu RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking, 2002).

·  Spoluautorka knihy Typologie osobnosti – využití ve výchově a vzdělávání (Praha, Portál 2010) a knihy Školní hodnocení žáků a studentů (Praha, Portál 2007) 

 

 

  

 

 


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: