Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení v Kladně - 40 hodin


Místo: ZŠ Norská, Kladno
Datum: 22. 3. 2019 - 7. 6. 2019
Kapacita: 25

Zveme vás na čtyřicetihodinový kurz programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Kurz je vhodný pro učitele všech typů škol a všech předmětů, ale také pro školní psychology, speciální pedagogy a asistenty pedagogů. Probíhá formou pracovních dílen a nabízí konstruktivistické pojetí vedení vyučovacích hodin. Poznáte různé formy práce, výukové metody, které vychovávají ke čtenářství a rozvíjejí čtenářskou gramotnost. Seznámíte se také s významem zařazování aktivit osobnostně sociální výchovy do výuky.

Součástí kurzu jsou i rozbory lekcí a diskuse o jejich využití ve třídách. Lekce byly ověřeny lektorkami při běžném vyučování.

 

Na setkávání se těší

Mgr. Dagmar Bulanová, Mgr. Anna Chocholová a Mgr. Zdena Tuzarová, lektorky RWCT.

________________________________________________________________

 

Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633

Termíny základního kurzu RWCT (40 hodin):

 

Pátek     22. 3. 2019 (4 h.) -   13. 30 hod. –   17. 30 hod.

Sobota   23. 3. 2019 (8 h.) -     9. 00 hod. –   17. 00 hod.

 

Pátek     12. 4. 2019 (4 h.) -   13. 30 hod. –  17. 30 hod.

Sobota   13. 4. 2019 (8 h.) -     9. 00 hod. –  17. 00 hod.

 

Pátek     17. 5. 2019 (4 h.) -    13. 30 hod. –  17. 30 hod.

Sobota   18. 5. 2019 (8 h.) -      9. 00 hod. –  17. 00 hod.

 

Pátek       7. 6. 2019 (4 h.) -    13. 30 hod. –  17. 30 hod.

 

Cena: 4 900 Kč

Cena zahrnuje: lektorné, kopie pracovních materiálů, 4 příručky, kancelářské potřeby, drobné občerstvení.

 

Případné dotazy posílejte na adresy: zdenatuzarova@seznam.cz,a.chocholova@seznam.cz

 

 


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: