Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení v Liberci


Místo: ZŠ Lesní v Liberci
Datum: 12. 1. 2019 - 18. 5. 2019
Kapacita: 25

Základní kurz v délce 40 hodin nabízí pestrou škálu metod a postupů zasazených do třífázového modelu učení. Vhodné pro učitele 1. 2. a 3. stupně škol.

Účastníci kurzu se v praxi naučí používat třífázový model procesu učení (E – U – R) jako pomůcky pro efektivní plánování procesu řízeného učení ve škole. Dále si osvojí sadu metod aktivního učení a kritického myšlení, které je možné zařazovat do jednotlivých fází třífázového modelu procesu výuky a vhodně je kombinovat. Také se seznámí s organizací dílny čtení a s aktivitami vhodnými pro práci s knihou. Účastníci si metody vyzkouší v roli žáka během modelových lekcí, které jsou ověřené praxí. Následně metody vyhodnotí s důrazem na jejich aplikaci v procesu učení. Nedílnou složkou setkání je též badatelský cyklus profesního rozvoje a schopnost stanovit si vlastní cíl dalšího učení.  

Cena: 5900 Kč

Cena zahrnuje: lektorné, kopie pracovních materiálů, 4 příručky, kancelářské potřeby, drobné občerstvení.

Účastníci získají Osvědčení o absolvování kurzu nebo potvrzení o účasti.  Kurz je akreditován MŠMT.

 

Plánované místo konání: ZŠ Lesní 575/12 Liberec 1

Data setkání:

12. 1., 9. 2., 2. 3., 23. 3., 13. 4., 18. 5.2019 (4 x sobota: 8:30 – 14:00 hod., 2 x 8:30 – 15:30) 

Lektoři:

 

Mgr. Šárka Bartošová a Mgr. Miloslav Kůta, učitelé na 1. a 2. stupni, lektoři RWCT 

 


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: