Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Zlaté čtení


Místo: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum: 1. 3. 2019 - 1. 3. 2019
Kapacita: 20

Seminář pro učitelky a učitele literatury a slohu, pro knihovníky a knihovnice, pro všechny, kteří rádi dětem představují dobré nové knihy.

Místo: ZŠ Boleslavova, Praha 4

Datum: 1. března 2019 (10 – 17 hodin – 8 vyučovacích hodin)
Lektorka: Nina Rutová

 Nina Rutová

Cena: 1200 Kč  

 

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež. Existuje již více než 20 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. V semináři Zlaté čtení si představíme KNIHY OCENĚNÉ V RÁMCI PRESTIŽNÍ CENY ZLATÁ STUHA 2015 – 2017 a zažijeme, jak lze interaktivně nabídnout nové tituly, jak lze udělat z individuálního čtení společný zážitek celé třídy (skupiny), jak mohou děti najít v knize své téma.

Seminář je vhodný pro učitelky a učitele českého jazyka, literatury a slohu, pro knihovníky a knihovnice, pro všechny, kteří rádi dětem představují dobré nové knihy. 

Účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu nebo potvrzení o účasti.

Kurz je akreditován MŠMT. 

 


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: